Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Zeleno svjetlo za zeleni park

06. lipnja/juna 2016.

Povodom završetka rekonstrukcije javne rasvjete u Zadru, u perivojima kraljice Jelene Madijevke i Vladimira Nazora, u ponedjeljak 30. svibnja 2016. godine u Perivoju Vladimira Nazora održana je kampanja pod nazivom "Zeleno svjetlo za zeleni park". Kampanja je dio projekta ˝CB-GREEN: Prekogranično – zeleno, obnovljivo i energetski učinkovito umrežavanje˝, sufinanciranog u sklopu EU IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007. – 2013. Projekt se provodi na području Republike Hr¬vatske (u gradu Zadru u Zadarskoj županiji) i Bosne i Hercegovine (u gradu Mostaru i općini Neum u Hercegovačko-neretvanskoj županiji) u suradnji 6 partnerskih organizacija iz javnog i civilnog sektora.
Tim energetske učinkovitosti Grada Zadra je u sklopu navedenog događaja provodio savjetovanje građana/ki o korištenju obnovljivih izvora energije, energetskoj učinkovitosti i načinima uštede energije u kućanstvima, te mogućnostima sufinanciranja povećanja energetske učinkovitosti u kućanstvima. Polaznici Škole trčanja Zadar poslali su ekološku poruku usmjerenu na osvještavanje javnosti o potrebi smanjenja emisija stakleničkih plinova. Ista poruka je poslana kroz umjetnost, jer su građani mogli uživati u svjetlosnim instalacijama „Umjetnost od konca – svjetlosne dekoracije" postavljenim u jednom dijelu parka.
Rekonstrukcijom javne rasvjete u navedenim perivojima u Zadru, uklonjen je postojeći sustav rasvjete i postavljen novi LED sustav rasvjete što će dovesti do uštede energije te će re¬zultirati smanjenjem emisije CO2. U narednoj fazi projekta, u Neumu će biti osvijetljena šetnica na kojoj će umjesto postojeće biti postavljena nova energetski učinkovita LED rasvjeta, dok će na po¬luotoku Kleku biti postavljen solarni energetski sustav.
Kroz zajedničke aktivnosti i kampanje podizanja svijesti javnosti o energetskoj učinko¬vitosti i uporabi sustava koji koriste obnovljive izvore energije u javnom sektoru, projekt ima za cilj zaštititi i očuvati okoliš te po¬taknuti uporabu održivih izvora energije u Za¬darskoj županiji i Hercegovačko-neretvanskoj županiji.

 CB Nazor 28 CB Nazor 01  CB Nazor 36 
 CB Nazor 15  CB Nazor 13  CB Nazor 34