Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu

15.rujna/septembra 2015.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020.

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 150.000.000,00 HRK. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava planiranih za 2015. godinu, a najkasnije do 31. prosinca 2015.

Zahtjevi za dodjelu sredstava Fonda zaprimaju se od 14. rujna 2015. 

Dobivanje više informcaija i preuzimanje neophodne dokumentaije moguće je na ovom linku