Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Etno selo
Datum upisa: 2011-11-15 14:30:26
Organizacija: Udruga prospero
Država: Croatia
Puno ime: Slavica Miličić
Adresa: Hrvatskog proljeća 1, 23440 Gračac
E-mail: [email protected]
Telefon: 023/773384
Opis partnera: Udruga ili lokalna uprava s područja B i H
Prioritet 1: Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude/Measure 1.1: Joint development of tourism offers
Prioritet 2:
Opis projekta: Izgradnja etno sela i edukacija korisnika etno objekata.
Glavne aktivnosti: Etno selo kao atrakcija za turiste u sezoni i nakon turističke sezone.
Vrijednost projekta (€): 150 000 €
Trajanje projekta: 24 mj
Prethodno iskustvo: Iskustvo u edukaciji u tradicijskim obrtima i izgradnji tradicijskih objekata. Iskustvo u izradi proizvoda i provedbi EU projekata