Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: ART- Afirmation of Regional Tourism
Datum upisa: 2011-11-10 12:47:11
Organizacija: REZ-Regionalna razvojna agencija za Regiju Centralna BiH
Država: Bosnia and Herzegovina
Puno ime: Marela Zdenac
Adresa: Štrosmajerova 11, Zenica, BiH
E-mail: [email protected]
Telefon: +387 32 462 161
Opis partnera: Lokalne/regionalne razvojne agencije, Turističke Zajednice, Općine/Gradovi/Županije
Prioritet 1: Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude/Measure 1.1: Joint development of tourism offers
Prioritet 2:
Opis projekta: Glavne aktivnosti: stvaranje zajedničke turističke ponude i promocija turizma u odabranim područjima kroz organizovanje kulturnih događaja/manifestacija (muzičke, pozorišne, art, izrada suvenira, izrada promotivnih materijala višejezičnih) gastro ponud
Glavne aktivnosti: Centralni dio Bosne i Hercegovine bio je sjedište srednjovjekovne bosanske države. Ova regija bila je kulturno, historijsko i religijsko srce Bosne. Danas su spomenici širom ove regije svjedočanstvo tog bogatstva i zanimljivosti njene historije te je ovaj nesumnjivi potencijal potrebno iskoristiti ali i revitalizirati. To je moguće postići promocijom turističkih potencijala ali i dodatnim razvijanjem svjesnosti lokalnog stanovništva o njihovom povijesnom blagu. Geografski malo područje regije Centralna BiH nudi mogućnosti i velike potencijale za razvoj nesezonskog turizma (skijališta, ruralni turizam, historijski lokaliteti/ spomenici kulturno-historijske baštine). Osnovni cilj projekta je integrirati bosansko-hercegovački turizam i povezati ga sa susjednim regijama u R Hrvatskoj te oblikovati zajedničke obrazovne i marketinške akcije.
Vrijednost projekta (€): 200 000
Trajanje projekta: 15- 18 mjeseci
Prethodno iskustvo: 1. “Revitalizacija Kraljeve Sutjeske i kraljevskog grada Bobovac” ; 2. Publikacija “ Dolina tvrđava Regije Centralna BiH” ; 3. Publikacija “Master plan za razvoj turizma i očuvanje prirodnih resursa i kulturno-historijskih spomenika na području općina Vareš i Kakanj"; 4. Učešće u definiranju/izradi i usvajanju Master plana za planinu Vlašić; 5. "Program razvoja turizma Općine Usora“- trenutno se implementira. ; 6. Projekt CLUSTER CLUB , (IPA Adriatic CBC – 1st Call) u partnerstvu sa Eurosaportello - Unioncamere del Veneto as the Lead Partner. Projekt počeo 01.03.2011.; 7.Projekt FACILITY - Finansirala Delegacija Evropske komisije u BiH u sklopu INTERREG IIIA CBC programa EU