Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Razvoj turizma kroz uspostavljanje eko-zone Tajan
Datum upisa: 2011-10-25 09:09:50
Organizacija: Općina Kakanj / NVO Alternative Kakanj
Država: Bosnia and Herzegovina
Puno ime: Maksuma Topalović
Adresa: Ulica šehida 5, 72240 Kakanj, BiH
E-mail: [email protected]
Telefon: +387 32 556 288
Opis partnera: Tražimo organizacije koje imaju iskustva sa projektima koji se bave promocijom turizma, kao i sa IPA projektima.
Prioritet 1: Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude/Measure 1.1: Joint development of tourism offers
Prioritet 2:
Opis projekta: Aktivnosti su fokusirane na razvoj i obogaćivanje turističke ponude u eko-zoni Tajan.
Glavne aktivnosti: Opći cilj projekta: ekonomski razviti regiju Centralna BiH kroz razvoj eko-turizma Specifični ciljevi: 1. Poboljšati infrastrukturu u eko zoni Tajan za širok spektar aktivnosti na otvorenom 2. Poboljšati turističku ponudu i sigurnost boravka turista u eko zoni Tajan 3. Povećati pristup informacijama i prirodnim turističkim proizvodima u području eko zone Tajan
Vrijednost projekta (€): 300.000
Trajanje projekta: 24
Prethodno iskustvo: Posjedujemo ljudske i tehničke kapacitete potrebne za implementaciju ovakvih projekata. Do sada mo surađivali sa nekoliko međunarodnih organizacija kao što su USAID i SIDA. Također, u 2006. implementirali smo turistički projekt vrijedan € 160.000. Projekt je bio finansiran od strane EU.