Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Poveži se s prirodom
Datum upisa: 2011-10-25 08:41:11
Organizacija: Općina Kakanj
Država: Bosnia and Herzegovina
Puno ime: Azra Fejzic
Adresa: Alije Izetbegovica 123; 72 240 Kakanj
E-mail: [email protected]
Telefon: 032 771 800 lokal 854
Opis partnera: Tražimo partnera koji ima iskustva na prekograničnim projektima i koji ima kapacitete da sprovede slične aktivnosti u Hrvatskoj.
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša/Measure 2.1: Protection of nature and environment
Opis projekta: Izgradnja kampa sa pratećim objektima i kampanja podizanja svijesti o zaštiti prirode
Glavne aktivnosti: Projekt ima za cilj promoviranje zdravog načina ž ivota i zaštite prirode kojim će se doprinijeti poboljšanju kvalitete života djece na ovom prekograničnom području. Projektom je obuhvaćena izgradnja kampa sa pratećim objektima i kampanja podizanja svijesti o zaštiti prirode i savjesnom boravku u prirodi. Dugoročni efekt projekta je, osim što će djeca boraviti u prirodi i učiti o zaštiti prirode, njegovanje dobrosusjedskih odnosa od malih nogu.
Vrijednost projekta (€): 300.000
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Prethodno iskustvo: Općina Kakanj ima i ljudske i finansijske kapacitete da odgovori izazovima poziva. Dosadašnje iskustvo bazirano je na implementaciji projekata viših nivoa vlasti i međunarodnih organizacija kao što su USAID i Sida (GAP), UNDP i sl.