Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Selektivno prikupljanje otpada
Datum upisa: 2011-10-07 11:08:03
Organizacija: KP " Progres " Doboj
Država: Bosnia and Herzegovina
Puno ime: Mišo Božičković
Adresa: Karađorđeva 10
E-mail: [email protected]
Telefon: +38765007061
Opis partnera: Potreban Opština ili druge organizacije iz Hrvatske, koje imju probelm sa upravljanjem otpadom. Radi prekogranične saradnje na IPA projektu.
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša/Measure 2.1: Protection of nature and environment
Opis projekta: Selektivno prikupljanje otpada
Glavne aktivnosti: Izrade projekata, potipisivanja Ugovora o prekograničnoj saradnji na projektu i daljnjoj saradnji vezano za prekograničnu saradnju.
Vrijednost projekta (€): do 300.000
Trajanje projekta: 12 mjeseci
Prethodno iskustvo: Nemamo iskustva u prekograničnoj saradnji.