Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Zastita prirode i okolisa sa osvrtom na sliv Save"
Datum upisa: 2011-04-11 09:46:40
Organizacija: NVO "Inicijativa za odrzivi razvoj" Derventa
Država: Bosnia and Herzegovina
Puno ime: Rasic Drago
Adresa: Studenicka 12, 74 400 DERVENTA
E-mail: [email protected]
Telefon: 0038765232339
Opis partnera: Potreban partner za implementaciju projekta iz Hrvatske koji bi bio nosioc projekta i projektnih aktivnosti a nasa organizacija partner na projektu.
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša/Measure 2.1: Protection of nature and environment
Opis projekta: Izrada studije izvodljivosti, radionice,okrugli stolovi,izgradnja ekoloskog doma i sl.
Glavne aktivnosti: Niz projektnih aktivnosti za zastitu i poboljsanje ekoloske situaciju za sliv rijeke Save
Vrijednost projekta (€): 50.00,00
Trajanje projekta: 12 mjeseci
Prethodno iskustvo: Nismo imali ranija iskustva u prekogranicnoj saradnji