Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Zajednička turistička ponuda
Datum upisa: 2013-10-21 10:54:50
Organizacija: NVO Alternative Kakanj
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Maksuma Topalović
Adresa: Šehidska 5, 72240 Kakanj
E-mail: [email protected]
Telefon: +387 32 556 288
Opis partnera: Partneri trebaju da se bave razvojem ruralnog i kulturnog turizma, kao i kreiranjem i promcijom turističke ponude. Trebali bi imati iskustva i u jednoj od oblasti: kreiranje turističke ponude i promocija turističke ponude ili edukacija stanovništva o turističkim uslugama.
Poželjno je i da partneri imaju minimalne dgodišnje budžete of 50000 €.
Prioritet 1: Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude
Prioritet 2:
Opis projekta: Projekat se planira baviti sljedećim pronblemima: neodgovarajući smještajni kapaciteti u ruralnim područjima; nekompletnost turističke ponude; nefunkcionalni i nedovoljno iskorišteni postojeći resursi; i nedostatak profesionalnog menedžmenta te sezonski način rada
Indirektno projektne aktivnosti pozitivno doprinose na rješavanje drugih problema među kojima su: odsustvo dugoročne vizije na lokalnom nivou, posebno u BiH koja podrazumijeva potencijalno investiranje u turistički sektor i stalni nedostatak domaćeg kapitala za značajnu obnovu turističke industrije
Navedeni problemi za posljedicu imaju: kratka zadržavanja turista sa malim brojem noćenja u ciljanim područjima. Prema tome ideja je iosnažiti lokalne kapacitete za usluge u turizmu i kreirati zajedničku turističku ponudu kako bi se povećao broj noćenja u ciljanim općinama.
Glavne aktivnosti: Kreiranej turističke ponude, promocija turističke ponude i edukaciaj stanovništva o turističkim uslugama
Vrijednost projekta (€): 120000 - 130000 €
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Prethodno iskustvo: Implementirali smo turistički projet Razvoj turizma kroz eduaciju i promociju u regiji Centralna BiH, kojeg je financirala EU u vrijednosti od 166165 €.
Također, učestvovali smo u razvoju master plana za razvoj turizma u Kraljevoj Sutjesci, općina Kakanj, te učestvovali na turističkim konferencijama i objavili nekoliko stručnih radova u turizmu.