Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Zaštita životne sredine kroz održavanje kanalizacijske mreže
Datum upisa: 2010-09-06 08:36:01
Organizacija: JU IZVOR PLOČE
Država: Croatia
Puno ime: Ivanka Pažin
Adresa: Dalmatinska bb, 20 340 Ploče
E-mail: [email protected]
Telefon: 00385 20 414-526, fax: 676-141
Opis partnera: Sva komunalna poduzeća i javne ustanove koje se bave odvodnjom.
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša/Measure 2.1: Protection of nature and environment
Opis projekta: 1. Poboljšanje kvalitete života, 2. Nabava potrebne opreme
Glavne aktivnosti: JU IZVOR PLOČE upravlja i održava dva neovisna kanalizacijska sustava: Ploče i Gradac, sa ispustom u Jadransko more. Okolica grada Ploče kao i Gradca nema izgrađen sustav javne odvodnje. Evakuacija otpadnih voda riješava se putem septičkih jama. Zbog većeg broja korisnika na navedenom području potrebne su česte intervencije pražnenja jama ili odčepljivanja kanalizacijske mreže. Zbog nedostatka opreme primorani smo ju unajmljivati, što znatno povećava troškove našeg poslovanja. Nabavkom potrebne opreme, kombinirano usisni & VT stroj (woma) značajno ćemo poboljšati održavanje kanalizacijske mreže ujedno i smanjiti troškove održavanja.
Vrijednost projekta (€): 200.000,00
Trajanje projekta: 12 mj
Prethodno iskustvo: