Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: INFORMISANOST GRAĐANA ZENICE O UČINKOVITOSTI TOPLIFIKACIJE STAMBENIH OBJEKATA
Datum upisa: 2010-09-06 07:18:24
Organizacija: Asocijacija za razvoj LEDA
Država: Bosnia and Herzegovina
Puno ime: Sanja Čolić
Adresa: Lukovo polje 56b, 72000 Zenica, BiH
E-mail: [email protected]
Telefon: 00387 (0)32 203 010
Opis partnera: NVO, razvojne agencije, općine, općinske strukture
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša/Measure 2.1: Protection of nature and environment
Opis projekta: • Angažovanje stručnih lica za sprovođenje edukativnih radionica; • Koordiniranje aktivnosti između svih učesnika projekta; • Organiziranje edukativnih radionica po mjesnim zajednicama; • Štampanje i distribucija brošura i plaktata sa važnim informacijam
Glavne aktivnosti: Povećanje energetske efikasnosti stambenih objekata u svakodnevnom životu je jedan od globalnih ciljeva čovječanstva. Usljed ogromnog i nekontroliranog gubitka energije kod zagrijavanja stambenih objekata javlja se potreba za iznalaženjem mogućnosti kojom će se povećati efikasnost utroška energije u stambenim zgradama. Izuzetno nizak procenat građana u našoj općini je upoznat sa projektima povećanja energetske efikasnosti kroz ekonomičnu toplifikaciju stambenih objekata, kao i o mogućnostima i načinu realizacije ovakvih projekata. Imajući u vidu izuzetno nisku informisanost građana, od izuzetne važnosti je realizacija projekta kojim će se poboljšati informisanost građana o mogućnostima i načinu implementacije projekata stambene toplifikacije kojim se poboljšava efikasnost i ekonomičnost utroška energije. Projekat bi se realizirao putem edukativnih radionica, štampanjem promotivnih materijala, radio i TV emisija.
Vrijednost projekta (€): 40.000,00 euro
Trajanje projekta: 9 mjeseci
Prethodno iskustvo: "Roma Integration" projekt - 2007. - 2010. - Ima za cilj poboljšanje životnih uslova romske populacije i podršku njihovoj integraciji u društvo. Sredstva za realizaciju projekta je obezbijedila Švedska međunarodna agencija za razvoj i suradnju – Sida. “ZARS” – 2009. – 2010. Projekat stambenog zbrinjavanja Roma, finasiran od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, SIDA-e i Općine Zenica.