Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Informiranost građana o učinkovitosti toplifikacije stambenih objekata
Datum upisa: 2010-08-17 10:25:26
Organizacija: Asocijacija za razvoj LEDA
Država: Bosnia and Herzegovina
Puno ime: Sanja Čolić
Adresa: Lukovo polje 56b, 72000 Zenica, BiH
E-mail: [email protected]
Telefon: 00387 (0)32 203 010
Opis partnera: Asocijacije, agencije za razvoj, NVO, općine zainteresirane za projekte zagovaranja, informiranja, izrade studija na temu energetske efikasnosti, toplifikacije, održivog razvoja i sl.
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.2: Poboljšanje pristupa uslugama u lokalnoj zajednici u pograničnom području / Measure 2.2: Improved accessibility of community based services in the border area
Opis projekta: • Angažovanje stručnog lica za sprovođenje edukativnih radionica; • Koordiniranje aktivnosti između svih učesnika projekta; • Organiziranje edukativnih radionica po mjesnim zajednicama; • Štampanje i distribucija brošura i plakata sa važnim informacijama
Glavne aktivnosti: Povećanje energetske efikasnosti u svakodnevnom životu je jedan od globalnih ciljeva čovječanstva. Usljed ogromnog i nekontroliranog gubitka energije kod zagrijavanja stambenih objekata javlja se potreba za iznalaženjem mogućnosti kojom će se povećati efikasnost utroška energije u stambenim zgradama. Izuzetno nizak procenat građana u našoj općini je upoznat sa projektima povećanja energetske efikasnosti kroz toplifikaciju stambenih objekata, kao i o mogućnostima i načinu realizacije ovakvih projekata. Imajući u vidu izuzetno nisku informisanost građana, od izuzetne važnosti je realizacija projekta kojim će se poboljšati informisanost građana o mogućnostima i načinu implementacije projekata stambene toplifikacije. Projekat bi se realizirao putem edukativnih radionica, štampanjem promotivnih materijala, radio i TV emisija. *Napomena: procjenjena vrijednost podlozna promjeni
Vrijednost projekta (€): 50.000,00
Trajanje projekta: 12 mjeseci
Prethodno iskustvo: "Roma Integration" 2008. - 2010; Donator: Švedska međunarodna agencija za razvoj i suradnju - SIDA; "ZARS" - od 2009. Projekat stambenog zbrinjavanja Roma, finasiran od strane Miistarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, SIDA-e i Općine Zenica.