Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Inventarizacija, kartiranje i zaštita endemične flore
Datum upisa: 2010-07-20 10:14:05
Organizacija: Razvojna agencija Žepče i Udruženje „EKO BOSS“ Žepče
Država: Bosnia and Herzegovina
Puno ime: Branka Janko
Adresa: Ul. Prva bb, 72230 Zepce, BIH
E-mail: [email protected]
Telefon: +387 32 880 273, +387 61 892 448
Opis partnera: Istraživačko-razvojne institucije, institucije za zaštitu prirode i kulturne baštine, lokalne i regionalne razvojne agencije, turističke zajednice i udruženja ,obrazovni i istraživački instituti
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša/Measure 2.1: Protection of nature and environment
Opis projekta: Inventarizacija endemskih biljnih vrsta , izrada karte rasprostranjenosti, edukacije, izrada plana zaštite i dr.
Glavne aktivnosti: Naša je prioritetna potreba da na jednom mjestu dobijemo listu endemičnih biljaka općine Žepče. Posjedujemo dio „blaga „ koje se krije na općini Žepče, poznate su nam neke endemične biljne vrste a posebno ističemo stenoendeme koji žive na području općine Žepče. Kroz ovaj projekt bismo kvalitetno proveli istraživanja endemičnih biljnih vrsta koje nije rađeno u zadnjih 30 godina, pokrenuli aktivnosti na zaštiti ugroženih vrsta, izradili brošuru sa stručnim recenzijama, kartu endemičnog bilja ik dr. i dr. Važan je proces inventarizacije koji bi se provodio kroz cijeli životni ciklus biljne vrste.
Vrijednost projekta (€):
Trajanje projekta: 12-18 mjeseci
Prethodno iskustvo: Obje organizacije posjeduju vještine u implementaciji projekata i njihovoj provedbi. U Udruženju „Eko bos“ Žepče rade ljudi sa izrazitim znanjem u oblasti koja je predmet zajedničkog interesa. Nekoliko projekata je provedeno.