Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Unapređenje I razvoj poslovnog okruženja za domaće I strane investitore u općini Žepče , Regija Centralna BIH /Improvement and developement of a business environment for domestic and foreign investors in the municipality Zepce, region Central BiH
Datum upisa: 2010-07-14 06:18:39
Organizacija: Opcina Zepce
Država: Bosnia and Herzegovina
Puno ime: Branka Janko
Adresa: Ul. Prva bb, 72230 Zepce, BIH
E-mail: [email protected]
Telefon: +387 32 880 273
Opis partnera: Razvojne agencije ( regionalne, lokalne), biznis centri, poslovne zone d.o.o., obrazovne, naučne I druge institucije koje imaju za prioritete podrška MSP-a, konzultantske kuće ...
Prioritet 1: Mjera 1.2: Promoviranje poduzetništva/preduzetništva/Measure 1.2: Promotion of entrepreneurship
Prioritet 2:
Opis projekta: 1. Izgradnja infrastrukture (tvrde i meke); 2. Razmjena iskustava i “primjera dobre prakse” ; 3. Transfer znanja (edukacija općinskog osoblja o upravljanju poslovnim zonama, edukacija na pripremi domaćih tvrtki za poslovanje u EU); 4. Promotivne aktiv
Glavne aktivnosti: Projekt predviđa aktivnosti izgradnje infrastrukture za Poslovnu zonu “Polja” ( izrađena tvrda infrastruktura u 75% dijelu), neophodna “ meka” infrastruktura, razmjenu iskustava i “primjera dobre prakse”, transfer znanja (edukacija općinskog osoblja o upravljanju poslovnim zonama, edukacija na pripremi domaćih tvrtki za poslovanje u EU); promociju kroz izradu promotivnih materijala, posjeta sajmovima, i dr., te uvođenje novih modela upravljanja poslovnom infrastrukturom u općini Žepče, ali I novih oblika podrške MSP-e. Cilj projekta jest razvijati i unapređivati povoljno poslovno okruženje za investitore,a sve to kroz prekograničnu suradnju s partnerima, putem transfera znanja i iskustava.
Vrijednost projekta (€):
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Prethodno iskustvo: Općina Žepče, aplikant, I RAŽ doo –partner, imaju primarnu ulogu u poticanju razvoja malog i srednjeg poduzetništva u općini Žepče kroz pružanje financijske I tehničke podrške MSP-u, provođenje edukacija od strane lokalne agencije, I udruga poduzetnika, centra za obrazovanje odraslih, razvijanje poduzetničke infrastrukture kroz uspostavu Poslovnih zona (trenutno pet na općini), Poslovnog inkubatora, Agroinkubatora, informiranje i savjetovanje poduzetnika, pružanje usluga I potpore potencijalnim stranim investitorima, te provedbu različitih međuregionalnih i međunarodnih projekata usmjerenih na stvaranje povoljne poduzetničke klime u općini Žepče.