Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Provođenje nove socijalne usluga u zajednici
Datum upisa: 2013-08-11 14:59:22
Organizacija: Centar za socijalnu skrb Županja
Država: Hrvatska
Puno ime: Saša Užarević
Adresa: 32270 Županja, Dr. F. Račkog 30c
E-mail: [email protected]
Telefon: ++385 32 831 450
Opis partnera: Tražimo partnera koji ima stručne, tehničke i financijske kapaciteta da bude podnositelj zahtjeva u BiH. Prednost imaju organizacije koje imaju iskustva u provođenju međunarodnih projekata ili ulaze u projekt s partnerom kao što su razvojne agencije. Očekujemo da naš glavni partner osigura sudjelovanje u projektu lokalne samouprave, javnog sektora i organizacija civilnog društva.
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.2: Poboljšanje pristupa uslugama u lokalnoj zajednici u pograničnom području
Opis projekta: Prevencija institucionalizacije smjer je kojim EU želi povećati socijalnu uključenost. Centar za socijalnu skrb prijavitelj je projekta širenja mreže izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u zajednici. Kroz pružanje većeg broja socijalnih usluga ((servisa) u zajednici želimo pridonijeti našim sugrađanima duži i kvalitetniji život u njihovom prirodnom okuženju. Projektom želimo povezati različite organizacije koji se bave socijalnim uslugama kako bi povećali njihove kapacitete, a time i kvalitetu, dostupnost i održivost socijalnih usluga u zajednici. Aktivnosti: stvaranje mreže pružatelja socijalnih usluga, razmjena iskustava, primjera dobre prakse, edukacija pružatelja usluga (stručnih radnika) o EU načelima socijalnih usluga, trening za pružatelje socijalnih usluga ( organizacija civilnog društva), provođenje nove socijalne usluge u lokalnoj zajednici, prema izboru prijavitelja, edukacija korisnika za EU projekte, priprema za prijavu zajedničkog EU projekta
Glavne aktivnosti: Stvaranje mreže pružatelja socijalnih usluga.
Vrijednost projekta (€): 200.000,00
Trajanje projekta: 12 mjeseci
Prethodno iskustvo: Centar za socijalnu skrb Županja ima iskustva u prijavi i provođenju projekta. Naši partneri iz Hrvatske imaju iskustva u provođenju EU projekta i međunarodnih projekata.