Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: besgxsat
Datum upisa: 2013-07-30 05:06:23
Organizacija: google
Država: Hrvatska
Puno ime: zudwcozmjk
Adresa: NY
E-mail: [email protected]
Telefon: 123456
Opis partnera: gxbvadcd.dsp.cji, zfoojwguzh
Prioritet 1:
Prioritet 2:
Opis projekta: gxbvadcd.dsp.cji, zfoojwguzh
Glavne aktivnosti: besgxsat
Vrijednost projekta (€): besgxsat
Trajanje projekta: besgxsat
Prethodno iskustvo: gxbvadcd.dsp.cji, zfoojwguzh