Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Biznis klinika
Datum upisa: 2013-06-11 09:54:09
Organizacija: Univerzitet
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Luko Musladin
Adresa: Slobomir bb, 76300 Bijeljina
E-mail: [email protected]
Telefon: + 387 55 231 118
Opis partnera: Visokoškolske institucije, srednje škole, NVO, udruženja građana, naučnoistraživački instituti, privredne komore, zanatske zadruge.
Prioritet 1: Mjera 1.2: Promoviranje poduzetništva/preduzetništva
Prioritet 2:
Opis projekta: Primarni cilj projekta je da se kroz seriju radionica (izrada biznis planova, računovodstvo, korespodencija, marketing, oglašavanje, brendiranje proizvoda, poslovni engleski jezik, poslovni IT) mladim preduzetnicima bez dovoljno formalnog obrazovanja pruži podrška kroz konkretne savjete u vođenju posla. Sekindarni cilj je ohrabrivanje studenata i učenika završnih razreda srednjih škola da nakon završetka obrazovanja započnu vlastiti posao.
Glavne aktivnosti: Održavanje radionica gdje bi stručnjaci iz oblasti ekonomskih nauka, menadžmenta, marketinga i ostalih disciplina davali odgovore na konkretne probleme mladih preduzetnika.Objavljivanje knjige Vodič za preduzetnike.
Vrijednost projekta (€): 150.000 Euro (za oba partnera)
Trajanje projekta: 20 mjeseci
Prethodno iskustvo: Izrada i rad na brojnim projektima lokalnog (RS), nacionalnog (BiH) regionalnog (Inmuswb) i međunarodnog značaja (Tempus).Razvijena akademska i stručna međunarodna saradnja.