Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: ZAŠTITA KAKVOĆE RIJEKE UNE
Datum upisa: 2010-06-25 11:40:13
Organizacija: Sisačko-moslavačka županija
Država: Croatia
Puno ime: Tatjana Puškarić
Adresa: S. i A. Radića 36, 44 000 Sisak, RH
E-mail: [email protected]
Telefon: +385 (0)44 742 615
Opis partnera: Općine i gradovi u Pounju
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša/Measure 2.1: Protection of nature and environment
Opis projekta: Izrada glavnog projekta mehaničko-biološkog pročistača otpadnih voda u Dvoru; Izrada glavnog projekta mehaničko-biološkog pročistača otpadnih voda u Hrvatskoj Kostajnici; Kampanja podizanja javne svijesti (letci, posteri, radionice, okrugli stolovi i kon
Glavne aktivnosti: Svrha projekta je unapređenje kvalitete života i suradnje u pograničnom području Sisačko-moslavačke županije i BiH ugradnjom suvremenih pročistača otpadnih voda. Budući da se prikupljene otpadne vode sa područja grada Hrvatske Kostajnice, Dvora direktno ispuštaju u rijeku Unu bez prethodnog pročišćavanja, izradom glavnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nastojimo riješiti taj problem. Mjerni parametri kakvoće vode u rijeci Uni ukazuju na lošu kakvoću vode. Jedan od razloga ovakvog zagađenja je nedovoljna izgrađenost sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Onečišćenje utječe na kemijsku i trofičku ravnotežu vode, odnosno očuvanje povoljnih uvjeta vodenih staništa. Izgradnja mehaničko-biološkog pročistača otpadnih voda neophodan je za osiguranje higijenskih ekoloških standarda bitnih za siguran i zdrav život ljudi, ali i stvaranje preduvjeta za gospodarski razvitak. Kako su u području doline rijeke Une izražene mogućnosti rekreacijskog i ekoturizma, za razvoj ovog kraja nužan je izgradnja komunalne infrastrukture kao jednog od preduvjeta za sociološko-ekonomski razvoj. Za brži razvoj ovog kraja, nužno je oživjeti gospodarstvo, a izgradnja komunalne infrastrukture je jedan od preduvjeta za razvoj gospodarstva.
Vrijednost projekta (€): 70.000
Trajanje projekta: 18 mjeseci
Prethodno iskustvo: 1.) Projekt "Watercycle"/"Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG/CARDS-PHARE" 2.) Projekt "Assess and protect Una river – unique networking argument (U.N.A)"/ "Phare Adriatic Cross-border Programme" 3.) Projekt “Youth Building the Path to Europe” / "PHARE 2005 Small Project Programme" 4.) Projekt “Sharing Polish experience on EU integration and absorption of structural funds for agricultural and rural development in Croatia” / Min. vanjskih poslova Poljske 5.) Projekt “Partnerstvom i znanjem do novih znanja i vještina” / MRRŠVG RH