Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Razvoj kulturno historijskog turizma
Datum upisa: 2010-06-25 09:33:42
Organizacija: Općina Sanski Most
Država: Bosnia and Herzegovina
Puno ime: dipl. ing. d. i. Mevlida Deumić
Adresa: Banjalučka 3.
E-mail: [email protected]
Telefon: +387 37 686 503
Opis partnera: - Nadležna institucija iz oblasti turističke djelatnosti koja je već implementirala projekte uspostave sadržaja i promocije kulturno-historijskog turizma i posjeduje potrebna znanja i iskustva iz oblasti upravljanja i održavanja turističke infrastrukture - Stručne i naučne institucije relevantne za tehničku pomoć pri zaštiti kulturno-historijskog naslijeđa i izradi potrebnih analiza, akcionih planova, studija izvodljivosti i sl. - Turističke organizacije i slični subjekti koji posjeduju potrebna znanja i iskustva pri promociji i iskorištavanju kulturno historijskih sadržaja i spomenika materijalne kulture u turističke svrhe.
Prioritet 1: Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude/Measure 1.1: Joint development of tourism offers
Prioritet 2:
Opis projekta: 1. Analiza i valorizacija postojećeg kulturno-historijskog nasljeđa 2. Označavanje kulturno-historijskih spomenika 3. Radovi na obnovi 4. Stavljanje objekta u funkciju razvoja turizma 5. Izgradnja kapaciteta turističkih aktera 6. Kreiranje turističke pon
Glavne aktivnosti: Opći cilj projekta je unaprijediti postojeću ponudu kulturno-historijskog turizma na području općine Sanski Most, kroz povećanje broja turističkuh sadržaja i izgradnju imidža Sanskog Mosta kao poželjne i atraktivne turističke destinacije, naročito u oblasti kulturno-historijskog turizma. Projekt implicira mapiranje i markiranje sadržaja kulturno – historijskog karaktera s potencijalom za turističku eksploataciju; obnavljanje najznačajnijih destinacija, kreiranje integralne turističke ponude; te promociju Sanskog Mosta kao atraktivne turističke destinacije. Ovim projektom bi se uveliko doprinijelo izgradnji potrebnih ljudskih, tehničkih i administrativnih kapaciteta općinskog organa uprave za izradu i realizaciju razvojnih projekata iz oblasti turizma. Također bi se stvorili i preduslovi za kreiranje proširene turističke ponude sa tendencijom ka promociji na međunarodnom nivou kroz program prekogranične saradnje i uspostave osnova za zajedničku promociju koja bi uključivala sadržaje partnerskog prekograničnog područja.
Vrijednost projekta (€): 300.000,00
Trajanje projekta: 20 mjeseci
Prethodno iskustvo: U oblasti prekogranične saradnje, općina Sanski Most nema iskustava u implementaciji projekata ove vrste, tako da bi se dosadašnje iskustvo po tom pitanju svelo na izradu projektne ideje za prošlogodišnji poziv za koji nažalost nije pronađen adekvatan partner, te partnerstvo sa Lokalnom akcionom grupom Una-Sana u apliciranju projekta 'Oživljavanje prekograničnih partnerstava kroz ruralni razvoj'.