Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE Ciconia ciconia
Datum upisa: 2010-06-24 10:34:44
Organizacija: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Država: Croatia
Puno ime: Kata Benac
Adresa: Sisačka bb, Popovača, RH
E-mail: [email protected]
Telefon: +385 (0)44 679 122, 679 129
Opis partnera: Srednje i osnovne škole, turističke zajednice
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša/Measure 2.1: Protection of nature and environment
Opis projekta: Inventarizacija gnijezda na području obuhvata projekta; izrada popisa gnijezda na stupovima s prijedlogom zamjene starih nosača i postavljanje novih nosača; izrada nosača za gnijezda bijelih roda; promotivne aktivnosti; radionice sa lokalnim stanovništvo
Glavne aktivnosti: Opći cilj projekta je unaprijeđenje i očuvanje biološke raznolikosti faune. Specifični cilj projekta je omogućiti nesmetano i sigurno gniježđenje bijele rode na području Sisačko-moslavačke županije. Provedbom ovog projekta omogućit će se očuvanje i zaštita ove ugrožene vrste kroz osiguravanje kvalitetnih poticajnih mjera za vlasnike objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode kao i vlasnicima okućnica u kojima se nalazi stup na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode. Postavljanjem nosača na gnijezda za električne stupove omogućit će se sigurno gniježđenje i podizanje podmlatka.
Vrijednost projekta (€): 50.000
Trajanje projekta: 18 mjeseci
Prethodno iskustvo: Projekt "Assess and protect Una river – unique networking argument (U.N.A)"/ "Phare Adriatic Cross-border Programme"