Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: INVENTARIZACIJA IHTIOFAUNE RJEČICA - VAŽNIH PRITOKA RIJEKA ZAŠTIĆENIH U EKOLOŠKOJ MREŽI RH - KUPI, SAVI, UNI
Datum upisa: 2010-06-24 10:24:46
Organizacija: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Država: Croatia
Puno ime: Kata Benac
Adresa: Sisačka bb, Popovača, RH
E-mail: [email protected]
Telefon: +385 (0)44 679 122, 679 129
Opis partnera: Osnovne i srednje škole, turističke zajednice, zajednice športskih - ribolovnih udruga
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša/Measure 2.1: Protection of nature and environment
Opis projekta: Inventarizacija ihtiofaune rijeka i pritoka; utvrđivanje parametara iz domene rada HV; promotivne aktivnosti; radionice sa lokalnim stanovništvom o potrebi provođenja mjera zaštite prirode u cilju očuvanja inventariziranih prirodnih vrijednosti
Glavne aktivnosti: Opći cilj projekta je očuvanje i unaprijeđenje biološke raznolikosti pritoka zaštićenih rijeka. Specifični ciljevi su inventarizacija ihtiofaune rječica i potoka koji utječu u rijeke zaštićene u ekološkoj mreži RH. Kroz inventarizaciju ihtiofaune rječica i potoka koji utječu u rijeke zaštićene u ekološkoj mreži RH moći će se odrediti mjere zaštite pojedinih vrsta riba koje se nalaze i na Dodatku II Direktive o staništima, te Crvenoj knjizi kao kritično ugroženim i ugroženim vrstama slatkovodnih riba.
Vrijednost projekta (€): 100.000
Trajanje projekta: 18 mjeseci
Prethodno iskustvo: Projekt "Assess and protect Una river – unique networking argument (U.N.A)"/ "Phare Adriatic Cross-border Programme"