Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: INVENTARIZACIJA FLORE I FAUNE BRSKIH LIVADA ZRINSKE GORE
Datum upisa: 2010-06-23 10:29:35
Organizacija: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Država: Croatia
Puno ime: Kata Benac
Adresa: Sisačka bb, Popovača, RH
E-mail: [email protected]
Telefon: +385 (0)44 679 122, 679 129
Opis partnera: Osnovne i srednje škole, turističke zajednice, pčelarske udruge
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša/Measure 2.1: Protection of nature and environment
Opis projekta: Inventarizacija flore i faune; promotivne aktivnosti; radionice sa lokalnim stanovništvom o potrebi provođenja mjera zaštite prirode u cilju očuvanja inventariziranih prirodnih vrijednosti
Glavne aktivnosti: NA OVIM PODRUČJIMA SU ZABILJEŽENE DVIJE VRSTE FLORE KOJE SE NALAZE NA DODATKU II DIREKTIVE O STANIŠTIMA EU ČIJE OČUVANJE ZAHTIJEVA ODREĐIVANJE POSEBNIH PODRUČJA ZAŠTITE, A TO SU NJEŽNI ŠAŠ (Carex acuta) I LIVADNI PROCIJEPAK (Scilla litardierei) KOJEM SE SJEVERNA GRANICA RASPROSTANJENOSTI U RH NALAZI NA PODRUČJU VELEŠNJE. OSIM OVIH VRSTA NA BRSKIM LIVADAM RASTU BROJNE VRSTE ORHIDEJA. OD FAUNE POSEBNO JE ISTAKNUTI LEPTIRA CRNOG APOLONA ( Parnassius mnemosine) KOJI SE NALAZI NA POPISU DODATKA IV DIREKTIVE O STANIŠTIMA KOJE ZAHTIJEVAJU STROGU ZAŠTITU. OČUVANJE BRDSKIH LIVADA JE IZUZETNO VAŽAN SEGMENT OČUVANJA KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI ZRINSKE GORE.
Vrijednost projekta (€): 80.000
Trajanje projekta: 18
Prethodno iskustvo: Projekt "Assess and protect Una river – unique networking argument (U.N.A)"/ "Phare Adriatic Cross-border Programme"