Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: regulacija rijeke Bistrice
Datum upisa: 2010-06-08 08:13:13
Organizacija: Općina Livno
Država: Bosnia and Herzegovina
Puno ime: Gorana Marinčić
Adresa: Trg branitelja 1 80101 Livno
E-mail: [email protected]
Telefon: 0038734201189
Opis partnera:
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša/Measure 2.1: Protection of nature and environment
Opis projekta: reguliranje toka rijeke
Glavne aktivnosti: reegulacija korita i uređenje obala prema postojećoj projektnoj dokumentaciji
Vrijednost projekta (€):
Trajanje projekta: 20 mjeseci
Prethodno iskustvo: ----------