Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: ŠTO IMAMO, ZNAMO LI TO VREDNOVATI I KAKO DA TO UNAPRIJEDIMO?
Datum upisa: 2010-06-02 07:26:10
Organizacija: Sisačko-moslavačka županija
Država: Croatia
Puno ime: Sandra Mahnik
Adresa: S. i A. Radića 36, 44 000 Sisak, RH
E-mail: [email protected]
Telefon: +385 (0)44 540022
Opis partnera: Gradovi, općine i osnovne škole sa područja uz rijeku Unu.
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša/Measure 2.1: Protection of nature and environment
Opis projekta: Uspostava suradnje; oraniziranje okruglih stolova i seminara u svakoj od država; razmjena iskustava; radovi škola na temu zaštite okoliša i prirode; izrada brošura za svaku državu; izrada zajedničke brošure; predstavljanje rezultata projekta
Glavne aktivnosti: Opći cilj projekta je unaprijediti znanja mladih o okolišu i prirodi, te im dati mogućnost da procjene sustave zaštite okoliša i prirode u RH i BiH. Specifični ciljevi su: uspostava suradnje osnovnih škola uz rijeku Unu (RH i BiH); naučiti osnovnoškolce da prepoznaju dobre i loše stvari u zaštiti okoliša i prirode; naučiti ih da podijele svoje spoznaje sa drugima; stvoriti preduvjet za prekograničnu suradnju maldih, te razmjenu iskustava i znanja u zaštiti okoliša i prirode.
Vrijednost projekta (€): 120.000
Trajanje projekta: 1 godina
Prethodno iskustvo: 1.) Projekt "Watercycle"/"Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG/CARDS-PHARE" 2.) Projekt "Assess and protect Una river – unique networking argument (U.N.A)"/ "Phare Adriatic Cross-border Programme" 3.) Projekt “Youth Building the Path to Europe” / "PHARE 2005 Small Project Programme" 4.) Projekt “Sharing Polish experience on EU integration and absorption of structural funds for agricultural and rural development in Croatia” / Min. vanjskih poslova Poljske 5.) Projekt “Partnerstvom i znanjem do novih znanja i vještina” / MRRŠVG RH