Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Kulturna baština u funkciji turizma
Datum upisa: 2013-02-05 10:52:08
Organizacija: Turistička zajednica grada Karlovca
Država: Hrvatska
Puno ime: Tihana Bakarić
Adresa: Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac
E-mail: [email protected]
Telefon: 0038547615115
Opis partnera: Mogući partneri su turističke zajednice, općine, gradovi te sve relevantne institucije od istog interesa. S obzirom kako se radi o Starom gradu kao kulturno povijesnom spomeniku, poželjno je da partner posjeduje slični i/ili isti objekt kulturno povijesne baštine.
Prioritet 1: Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude
Prioritet 2:
Opis projekta: Opći cilj projekta je aktivirati kulturne resurse u hrvatsko - bosanskom programskom području s ciljem doprinosa održivom razvoju turizma, te jačanje prekogranične suradnje kroz razvoj zajedničke ponude kulturnog turizma.
Specifični cilj projekta unapređenje male turističke infrastrukture u programskom području, razvoj novih kulturno turističkih proizvoda, razvoj ljudskih potencijala kroz edukacije o kulturnom turizmu, podizanje razine svijesti o kulturno - povijesnoj baštini, razvoj kulturno – umjetničkih aktivnosti te unapređivanje zajedničkog marketinga turističkih proizvoda i usluga hrvatsko – bosanskog programskog područja.
Projektom se želi očuvati, istražiti i promovirati kulturno - povijesna baština grada Karlovca, konkretno Stari grad Dubovac - zaštićeno kulturno dobro, te valorizirati njegov kulturno - turistički potencijal i kulturno - turistički identitet. Jedna od aktivnosti projekta je arheološko istraživanje terena Starog grada, s obzirom kako se ovaj kulturno – povijesni spomenik nije temeljito arheološki istražio, a dosadašnja istraživanja nisu na adekvatan način uključena u kulturnu i turističku ponudu grada. Unaprijeđenjem male turističke infrastrukture objekt će se staviti u funkciju turizma na način da će se urediti i opremiti prizemlje Branič kule Starog grada u obliku Interpretacijskog turističkog centra sa suvenirnicom. U suradnji sa partnerima će se kroz zajedničke aktivnosti edukacija, ponajprije edukacije usmjerene ka proizvođačima suvenira te međusobnim razmjenama umjetnika na kulturnim manifestacijama stvoriti preduvjet za razvoj zajedničke kulturno – turističke ponude u cilju razvoja održivog kulturnog turizma te će se izraditi promotivni materijal u cilju promocije novih kulturno – turističkih proizvoda programskog područja.

Glavne aktivnosti: Arheološko istraživanje terena u blizini Starog grada, unutarnje uređenje prizemlja Branič kule na Starom gradu, povezivanje i edukacija dionika ključnih za razvoj nnovih kult.-tur. proizvoda, izrada zajedničkih promotivnih materijala, međusobna razmjena umjetnika, obrtnika na kult.-umjetničkim manifestacijama i festivalima
Vrijednost projekta (€): -
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Prethodno iskustvo: Iskustvo na projektima financiranih od strane Agencije za mobilnost i programe EU, TDU, međunarodnih i domaćih organizacija i institucija.