Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Inovacije i nove tehnologije u agrobiznisu
Datum upisa: 2013-01-29 23:01:44
Organizacija: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Ivan Antunović i Mira Jović
Adresa: Ul. Stjepana Radića bb, 72230, Žepče
E-mail: [email protected]
Telefon: +387 32 888058
Opis partnera: Državne institucije, Razvojne agenicije, NVO
Prioritet 1: Mjera 1.2: Promoviranje poduzetništva/preduzetništva
Prioritet 2:
Opis projekta: Osnaživanje aktera u oblasti agrobiznisa
Glavne aktivnosti: Uvezivanje zainteresiranih aktera, pilot projekt-izgradnje prototipa inovativnog postrojenja, promocija i tržište
Vrijednost projekta (€): 400000
Trajanje projekta: 18-24
Prethodno iskustvo: Kroz svoje 14. godišnje iskustvo ekonomskom razvoju Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP Žepče) je implementiral ili je u fazi implementacije projekata financirane iz EU fondova (pozivi Delegacije EU u BiH, IPA Adriatic, IPA prekogranična suradnja HR-BiH), projekte financirane od brojnih ambasada u BiH, dobitnik je nagrade AGFUND za projektnu ideju i sl.