Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Čišćenje rijeke Vrbas
Datum upisa: 2013-01-28 19:15:40
Organizacija: Ronilački klub Gnjurac Laktaši
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Vladimir Vujasinovic
Adresa: Mahovljani bb
E-mail: [email protected]
Telefon: 065538841
Opis partnera: Opštine, jedinice lokalne samouprave, udruženja koja su vezana za vodu,demineri republičke uprave CZ.
Prioritet 1: Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša
Opis projekta: Svjedoci smo da naše rijeke već dugo godina služe kao odlagalište smeća, a nesavjesni stanovnici sem otpada bacaju i neeksplodirana ubojita sretstva. Na taj način naše rijeke postaju opasna mijesta. Veliki broj kupača,ribara i drugih zaljubljenika u rijeku provode sve više vremena na rijekama . Lokalne zajednice ulažu dosta sretsava i napore u prvenciji i edukaciji stanovništva,ali je potrebno sanirati nastalu štetu i stanje i očistiti rijeku Vrbas. Cilj ovog projekta u prvoj fazi bi bio da se napravi foto dokumentacija o količini otpada i neeksplodiranih ubojnih sretsava u koritu rijeke Vrbas. U toku trajanja ovog projekta bi se pregledao tok rijeke Vrbas od mjesta Trn do Laktaša. U drugoj fazi bi se pristupilo čišćenju korita rijeke na predviđenom potezu putem ekoloških regata i u saradnji sa drugim udruženjima koji su vezani za rijeku Vrbas.Vađenje neeksplodiranih ubojnih sretstava uklanjali bi deminerski timovi Civilne Zaštite uz asistenciju naših ronilaca.
Glavne aktivnosti: Čišćenje rijeke Vrbas , razvoj turizma,razvoj sportova na vodi
Vrijednost projekta (€): 80.000,00
Trajanje projekta: 18 mjeseci
Prethodno iskustvo: Svake godine čistimo po projektu rijeku Vrbas,godinama u saradni sa tomovima CZ vadimo iz rijeka u našoj okolini vadimo nekspodirana ubojna sretstva, snimanje i čišćenje HC Bočac itd.