Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Ekološki centar djece svijeta
Datum upisa: 2013-01-28 13:52:34
Organizacija: Obrtnička komora Unsko sanskog kantona
Država: Bosnia and Herzegovina
Puno ime: Šemsudin Bajrić
Adresa: Bihaćkih branilaca br. 47
E-mail: [email protected]
Telefon: 0038761 600 367
Opis partnera: ekološke organizacije koje rade sa djecom
Prioritet 1:
Prioritet 2: Measure 2.1: Protection of nature and environment
Opis projekta: programi za djecu koji podrazumijevaju okupljanje djece iz različitih zemalja i organiziranje obrazovno-ekološki, kulturnih, zabavnih i rekreativnih sadržaja
Glavne aktivnosti: -
Vrijednost projekta (€): 120000
Trajanje projekta: kontinuirano
Prethodno iskustvo: