Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: SOCIJALNO PREDUZEĆE - CENTAR ZA KREATIVNI RAD OSOBA SA INVALIDITETOM
Datum upisa: 2010-05-09 09:14:46
Organizacija: UG"BiosPLUS" Derventa
Država: Bosnia and Herzegovina
Puno ime: DRAGO TADIĆ
Adresa: 9.MAJA 5a, 74400 Derventa, BiH
E-mail: [email protected]
Telefon: +387 (0) 53 311 311 & +387 65 540-502 (m-tel)
Opis partnera: Socijalno preduzeće ili radni centar za osobe sa invaliditetom. Nevladina organizacija ili udruženje koje ima kapacitete za kreativni rad, radno-okupacionu terapiju ili proizvodnju.
Prioritet 1: Mjera 1.2: Promoviranje poduzetništva/preduzetništva/Measure 1.2: Promotion of entrepreneurship
Prioritet 2:
Opis projekta: Edukacija i zapošljavanje OSI
Glavne aktivnosti: GLAVNI CILJ: ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM - EDUKACIJA I PREKVALIFIKACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM (OSI) - KREATIVNE RADIONICE ZA IZRADU SUVENIRA - MARKETING – PRODAJA (AUKCIJE, IZLOŽBE, SAJMOVI - PROMOCIJA – INTERNET, MEDIJI, GALERIJA KLJUČNE AKTIVNOSTI: - partnerstvo sa sličnom organizacijom u prekograničnom pojasu sa Republikom Hrvatskom - odabir direktnih korisnika - uredjenje prostora za rad - nabavka materijala, alata i pribora - kreativne radionice u cilju edukacije i proizvodnje suvenira - organizovanje promotivno-prodajnih izložbi, sajmova, aukcija, internet shop-a - promovisanje proizvoda i kreativnosti osoba sa invaliditetom - partnerski ugovori o saradnji sa OOSI iz Hrvatske - zaposleno dvanaest osoba sa invaliditetom - uredjen i otvoren atelje za kreativni rad u centru grada - organizovana izložba povodom 3.decembra – Svjetskog dana invalida - izradjen kvalitetan promotivni materijal (katalog, CD prezentacija, web site) Ciljana grupa korisnika su članovi BiosPLUS-a i partnerske organizacije, koje su osobe sa invaliditetom motivisane za edukaciju u cilju samozapošljavanja ili zapošljavanja. Minimalno 12 zaposlenih osoba i odgovarajući broj personalnih asistenata.
Vrijednost projekta (€): 50.000 Eura
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Prethodno iskustvo: UNDP BiH - 2007-2008 - Atelje za slikanje na staklu UNDP BiH - 2009-2010 - Rukotvorinama od prošlosti do budućnosti