Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK OSOBA SA INVALIDITETOM “BiosPLUS” DERVENTA
Datum upisa: 2012-12-20 13:06:20
Organizacija: UG"BiosPLUS" Derventa
Država: Bosnia and Herzegovina
Puno ime: DRAGO TADIĆ
Adresa: 9.MAJA 5a, 74400 Derventa, BiH
E-mail: [email protected]
Telefon: +387 (0) 53 311 311 & +387 65 540-502 (m-tel)
Opis partnera: Javna ustanova ili nevladina organizacija ili udruženje koje ima kapacitete za psiho-socijalnu podršku, radno-okupacionu terapiju i socijalizaciju osoba sa invaliditetom.
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.2: Poboljšanje pristupa uslugama u lokalnoj zajednici u pograničnom području / Measure 2.2: Improved accessibility of community based services in the border area
Opis projekta: Deinstitucionalna briga o osobama sa invaliditetom
Glavne aktivnosti: GLAVNI CILJ: CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK OSOBA SA INVALIDITETOM - ORGANIZOVAN PREVOZ I TRANSFER OSOBA SA INVALIDITETOM (OSI), RADNO OKUPACIONA TERAPIJA i ISHRANA U TOKU DNEVNOG BORAVKA Kljucne aktivnosti projekta - partnerstvo sa sličnom organizacijom u prekograničnom pojasu sa Republikom Hrvatskom - odabir direktnih korisnika Dnevnog centra - uredjenje prostora za boravak - prevoz i transfer osoba sa invaliditetom - ručak i užina za korisnike Dnevnog centra - nabavka materijala i pribora za kreativne radionice - kreativne radionice u cilju okupacione terapije - posjete partnerskih organizacija i druženje korisnika - promovisanje aktivnosti Dnevnog centra OČEKIVANI REZULTATI: - partnerski ugovori o saradnji sa OOSI iz Hrvatske - zaposlene četiri osobe od koih su dvije sa invaliditetom - uredjen i otvoren Dnevni centar u Derventi i ... - organizovane međusobne posjete korisnika partnerskih Dnevnih centara - izradjen kvalitetan promotivni materijal (katalog, CD prezentacija, web site) Ciljana grupa korisnika koje su osobe sa invaliditetom motivisane za druženje i zajednički dnevni boravak. Minimalno četiri zaposlene osobe i potreban broj personalnih asistenata. Implementacija će se odvijati u Derventi, region Doboj (BiH) i županija (HR). Medjusobnim ugovorom o saradnji ćemo definisati razmjenu znanja, kadrova i drugu podršku u toku projekta.
Vrijednost projekta (€): 50.000
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Prethodno iskustvo: UMCOR BiH - Za bolje zdravlje IOCC - USDA - Da živimo zajedno UNDP - Centar za kreativni rad UNDP - Kultura za razvoj