Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: From Farm to Fork - razvoj ekološke poljoprivrede
Datum upisa: 2013-01-24 13:24:16
Organizacija: RERA SD JU za razvoj i koordinaciju SDŽ
Država: Hrvatska
Puno ime: Jelena Petrov
Adresa: Bihaćka 1
E-mail: [email protected]
Telefon: +385 21 599 989
Opis partnera: Razvojne agencije/JLS odgovorne za razvoj ekološke poljoprivrede u BiH
Udruge koje se bave promicanjem razvoja ekološke poljoprivrede u BiH
Prioritet 1: Mjera 1.2: Promoviranje poduzetništva/preduzetništva
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša
Opis projekta: Glavni cilj projekta je potaknuti razvoj ekološke poljoprivrede i to kroz tri skupine aktivnosti:
- Prva skupina aktivnosti odnost će se na povećanje ponude ekoloških proizvoda
- Druga skupina aktivnosti odnosit će se na poboljšanje funkcioniranja sustava plasmana ekoloških proizvoda
- Treća skupina će se odnositi na utjecaj na potražnju za ekološkim proizvodima
Glavne aktivnosti: Edukacija, poboljšanje sustava plasmana ekoloških proizvoda, povećanje potražnje za ekološkim proizvodima
Vrijednost projekta (€): 500.000,00 €
Trajanje projekta: 2g.
Prethodno iskustvo: Rera SD ima značajno iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova (trenutno u provedbi imamo 6 projekata, za dva projekta je u tijeku ugovaranje te novih 8 projekata u procesu evaluacije na CBC Programima, MED-u, Programu Kultura i FP7. Rera S.D. ima i značajno iskustvo vezano uz poticanje razvoja ekološke poljoprivrede, 31.12.2012. uspješno je završena implementacija višegodišnjeg projekta UNDP-a COAST