Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Eko-remedijacija u nacionalnim parkovima
Datum upisa: 2013-01-24 11:32:26
Organizacija: Ministarstvo za građenje prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko sanskog kantona
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Vildana Zulić
Adresa: Ulica Alije Đerzeleza br. 2, 77000 Bihać
E-mail: [email protected]
Telefon: +387 37 316 010
Opis partnera: Partner sa sličnim iskustvom i iskazanim sličnim "problemima" na hrvatskoj strani.
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša
Opis projekta: Očuvanje izvornih prirodnih vrijednosti Nacionalnih parkova i istovremen njihov održiv razvoj, postavlja društvo pred velik izazov. Eko-remedijacija (ERM) predstavlja razvojnu mogućnost svih aktivnosti u prostoru u smjeru razvoja koji je u skladu sa prirodom. ERM pristupi zaštite i sanacije okoliša su ekonomsko prihvatljivi, predstavljaju višenamjenska rješenja te su značajni za okoliš i društvo.

ERM u nacionalnim parkovima mogu da rješavaju složene probleme u cilju:
I. Jačanja turističke ponude
Cilj je uspostaviti prirodne obrazovne putove te eko-remedijacijske poligone, koji imaju dvostruku svrhu: (1) povećati turističku ponudu područja te (2) istovremeno podizati svijesti stanovništva o važnosti zaštite okoliša i mogućnostima rješavanja problema okoliša kroz eko-remedijaciju.

II. Očuvanja okoliša i smanjenja zagađenja
U primjeru eko-remedijacije radi se o upotrebi funkcija prirodnih ekosistema za rješavanje ciljanih problema zagađenja. S ciljem zaštite prirode je prije svega treba osigurati adekvatnu komunalnu infrastrukturu s odvodnjom i prečišćavanjem biljnim uređajima, te uspostaviti obnovu degradiranih ekosistema za povećanje njihove sposobnosti samočišćenja. Istovremeno eko-remedijacijski pristupi predstavljaju višenamjenska rješenja, koja se iskazuju kroz ekosistemske usluge, kao što su primarna produkcija biomase i tvorba kisika, tvorba prirodnih staništa, bogat biodiverzitet i blaženje poplavnih viška itd.

Uspostava ERM sistema će ponuditi osnovu za daljnji turistički razvoj područja te služiti kao demonstrativni primjer rješavanja ovakvih problema na prirodan i ekonomsko prihvatljiv način. Projekt će istovremeno podignuti ekološku svijest među zagađivači i stanovništvom o inovativnim mjerama zaštite okoliša te održivoj upotrebi prirodnih resursa.

Dobra poljoprivredna praksa u Nacionalnim parkovima ne omogućava samo zaštitu vode od zagađenja, nego i ojačava druge ekosistemske usluge, među kojima je najvažnije očuvanje zdrave, plodne zemlje. U svijetu je ERM prepoznata kao učinkovita mjera poljoprivredne prakse. Sa ERM sistemima možemo smanjiti odnosno eliminirati izvore zagađenja.

ERM se iskazuje kao najprikladniji pristup k rješavanju tih problema u nacionalnim parkovima i uspostavljanja ravnoteže između ekologije, ekonomije i okoliša..

Srodne prekogranične aktivnosti će povećati povezanost područja na obje strane granice i pridonijeti boljem, aktivnim upravljanjem zaštićenim područjima. Poboljšat će se ekološka svijest stanovništva o važnosti zaštite okoliša i njenim oblicima odnosno načinima zaštite.
Glavne aktivnosti: Uspostava i izgradnja staza za učenje, eko-remedijacijskog poligona, biljnih uređaja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i drugih eko-remedijacijskih sistema za zaštitu okoliša i održivi razvoj te informiranje i obrazovanje javnosti.
Vrijednost projekta (€): 500.000
Trajanje projekta: 2- 3 godine
Prethodno iskustvo: Feasibility study for the selection of regional sanitary landfills in Bosnia and Herzegovina, Collecting data on the composition and quantities of waste, Good governance in the field of water and environmental sanitation, "GOV - WADE", DECENT project