Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom
Datum upisa: 2013-01-23 13:10:04
Organizacija: Biotehnički fakultet Bihać
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Halid Makić
Adresa: Luke Marjanovića bb Bihać
E-mail: [email protected]
Telefon: +387 37 228 059
Opis partnera: Nevladina organizacija
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša
Opis projekta: Doprinijeti usvajanju i implementaciji zakona i podzakonskih akata na nacionalnim i entitetskim nivoima Bosne i Hercegovine vezanih za odgovorno upravljanje medicinskim otpadom, doprinoseći eventualnom prijemu BiH u EU uz uključivanje održivih, ekoloških, ekonomskih i socijalnih principa. Zajedničkim radom predstavnika vlasti, zdravstvenih ustavnova, biznis sektora i NVO sagledati stanje vezano za količine, trenutni način zbrinjavanja MO u Sjeverozapadne BIH, napraviti Akcioni plan za upravljanje MO u SZ BiH i Priručnik/vodič za izradu PUMO za zdravstvene ustanove u koje će biti integrirani inovativni mehanizmi i iskustvo iz EU uključujući i mjere za redovni monitoring i evaluaciju što će rezultirati pokretanjem procesa izrade PUMO u 10 institucija u 4 fokus općine.
Glavne aktivnosti: Priprema anketa i anketiranje, edukacije anketara učesnika studijskog putovanja, radne grupe za izradu RPUMO i prestavnika medicinskih ustanova. Individualni rad sa medicinskim ustanovama na izradi njihovog PUMO. Izrada tri ključna dokument za zbrinjavanje MO. Organiziranje kampanje u 4 fokus općine, informiranje javnosti putem medija i web stranice.
Vrijednost projekta (€):
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Prethodno iskustvo: