Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Sportsko-zdravstveni kompleks "Tičići"
Datum upisa: 2013-01-23 11:27:11
Organizacija: Općina Kakanj
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Zijad Neimarlija
Adresa: Alije Izetbegovića 51 72240 Kakanj
E-mail: [email protected]
Telefon: 032552012
Opis partnera: Tražimo partnere koji bi nam mogli pomoći u unapređenju turištičke ponude i promocije zdravstvenog turizma. Partneri trebaju da raspolažu prirodnim bogatstvima termomineralnih voda i da su imali iskustva u izradi studije o istraživanjima termomineralnih voda, prostora i ekonomske opravdanosti razvijanja zdravstvenog turizma.
Prioritet 1: Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša
Opis projekta: Na području općine Kakanj,na lokalitetu Tičići, u više navrata vršena su istraživanja termomineralnih voda sa aspekta balneoloških i fizičko hemijskih osobina. Ove vode su visokovrijedne i uspješno se mogu koristiti u balneologiji, zdravstvenom turizmu, sportu, rekreaciji te u termoenergetske svrhe u poljoprivredi i prehrambenoj industriji.
Rezultat pomenutih istraživanja pokrenulo je ideju o urbanizaciji lokaliteta Tičići, međutim ista nije ni do dan danas realizovana iz više razloga kao što su nedostatak finansijskih sredstava, ratna dešavanja u zemlji i drugo.
Općina Kakanj ima potrebu za pokretanjem novih aktivnosti radi iskorištenja postojećih prirodnih bogatstava i razvijanja zdravstvenog turizma.
Studija izvodljivosti pruža kompletne informacije budućem investitoru ili kreditoru o planiranom projektu, okruženju, obimu i rezultatima budućeg poslovanja.
Izrada Studije izvodljivosti podrazumijeva detaljnu analizu različitih elemenata: geografskih, istorijskih, socio-demografskih, ekonomskih, turističkih i svih drugih karakteristika jednog grada i područja. Takodje, podrazumijeva i analizu svih segmenata koji se odnose na turističku ponudu, infrastrukturu, kao i projekciju posjećenosti, privredni i turistički razvoj i potencijale, obim ponude i cijene konkurencije, dakle, sve one informacije koje mogu direktno ili indirektno uticati na poslovanje, poziciju, izgradnju i funkcionisanje predmetnog termo-mineralnog sportsko-zdravstvenog kompleksa.
Cilj je da se izvrši vrednovanje svih relevantih faktora za lociranje sportsko-zdravstvenog kompleksa.
Glavne aktivnosti: Izrada Studije izvodljivosti
Vrijednost projekta (€): 15.000,00
Trajanje projekta: 2 godine
Prethodno iskustvo: