Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Održiva ruta sportskog ribolova (Sustainable Sport Fishing Route)
Datum upisa: 2013-01-23 11:08:51
Organizacija: Općina Draganić
Država: Croatia
Puno ime: Željka Domjančić
Adresa: 47201 Draganić, Draganići 10
E-mail: [email protected]
Telefon: +385 47 715 136
Opis partnera: Općine, jedinice lokalne samouprave, ribolovna društva, turističke zajednice, razvojne agencije te svi koji imaju interesa za razvoj i unapređenje sportskog ribolova na prekograničnom području.
Prioritet 1: Measure 1.1: Joint development of tourism offers
Prioritet 2:
Opis projekta: Opći cilj: Razvoj ruralnog prostora, osiguranje dugoročno održivog društveno gospodarskog razvoja kroz razvoj selektivnih oblika turizma u Republici Hrvatskoj.

Specifični cilj: Razviti okvir za dugoročno održiv i konkurentan regionalno, sportsko ribolovni turizam. Stvoriti sve potrebne preduvjete za udovoljavanje zahtjeva kako bi se stvorila bogata i raznolika turistička ponuda na osnovi planiranog razvoja ove vrste selektivnog turizma na rijekama Karlovačke Županije idealnim za ribolov pastrva te po potrebi ostalih vrsta koje su pogodne za razvoj održivog ribolovnog turizma u skladu sa usvojenom Razvojnom strategijom Karlovačke Županije.

Projektna ideja „Održiva ruta sportskog ribolova-Sustainable Sport Fishing Route“ ima za cilj kvalitetno unaprijediti ribolovna područja rijeke Kupčine i Stojnice u Općini Draganići te druga ribolovna područja Karlovačke županije kao središta sportskog ribolova ne samo u županiji, već u Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama regije (Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Srbiji). Naime usporedno sa revitalizacijom, rekonstrukcijom te modernizacijom sportsko ribolovnih sadržaja duž rijeka Kupčine i Stojnice u Općini Draganići zamišljeno je da se utječe na ukupnu svijest tržišta te da se potražnja za sportskim ribolovom proširi na druge identificirane ribičke lokacije u Karlovačkoj županiji. Porast broja turista zaljubljenika u sportski ribolov rezultirati će povećanjem potražnje za dodatnim uslugama (smještaja, hrane, piće, trgovine ribolovnom opremom na ruralnim prostorima i dr.). Samo povećanje potražnje za tim uslugama izravno utječe na rast malih i srednjih poduzeća prvenstveno uslužnog sektora, a osnivanje tih novih poduzeća će značajno unaprijediti postojeću turističku ponudu te imati utjecaja na gospodarski rast.
Projekt svoju osnovu pronalazi u činjenicama iznesenim u Europskom projektu financiranim kroz program FP7, Naturalliance, u kojem su navedene sljedeće važne činjenice koje svjedoče o važnosti održivog sportskog ribolova u Europi. Tako prema podacima iz tog projekta je vidljivo kako 5% od ukupne europske populacije ljudi odlazi u ribolov, što nije zanemariva brojka. Također, studije pokazuju da ribolovci stvaraju okolišnu korist kroz gospodarenje staništem u svrhu ribolova te da ribolovci godišnje troše oko 19 milijardi eura na prostoru Europe. Uz to ribolovci raspolažu dobrim znanjem o prirodnim vodnim bogatstvima što koristi svima koji znanja dijele sa drugima zainteresiranim za očuvanje rijeka, jezera i mora.

Projekt je sukladan donesenim strateškim dokumentima Karlovačke Županije, Panonske Hrvatske, Republike Hrvatske, Europske Unije, Strategijom upravljanja i zaštitom Karlovačkih rijeka te Turističkim masterplanom za Karlovačku i Ličko-senjsku županiju.
Partner na projektu je Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o. koja će svojim specifičnim know-how-om, prijenosom dobre prakse, ekspertizom i idejama aktivno pridonositi projektu.

Sportski ribolov danas spada među jednu od okolišno najpopularnijih aktivnosti provođenja slobodnog vremena u prirodi. Oni koji se bave njime kojeg spremni su platiti sve potrebne dodatne usluge (najam čamca, dostavu hrane, piće, opreme i slično) što uvelike unaprjeđuje ruralni prostor na području Europe. S time u skladu valja naglasiti kako ovo područje na kojem bi se provodile aktivnosti predstavlja dobru perspektivu te je ribolov već sada popularan turistima i posjetiteljima koji borave u Karlovačkoj županiji.

Ciljne skupine:
o lokalni i inozemni turisti
o turističke agencije
o lokalna zajednica općine Draganić te šire stanovništvo Karlovačke županije
o ribolovna društva
o ljubitelji sportskog ribolova
o mali i srednji poduzetnici
o privatni investitori u turističku infrastrukturu

Rezultati i neposredni učinci:
1.Povećanje ukupne kvalitete i raznolikosti turističke ponude u Općini Draganić i Karlovačkoj županiji
2. Utvrđena dodatna infrastruktura za razvoj sportskog ribolova i turizma na području Općine Draganić
3. Identificirane ostale lokacije na području Karlovačke županije prikladne za sportski ribolov
4. Definirani najprikladniji distribucijski kanali za učinkovitu komercijalizaciju ribljih proizvoda
5. Poboljšanje uvjeta za osnivanje malih i srednjih poduzeća, stvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje i povećanje prihoda od turizma
6. Svrstavanje Karlovačke županije kao specifične lokacije i europski poznate destinacije za sportski ribolov i turizam zasnovan na prirodnim resursima
7. Porast broja prodanih dozvola za ribolov
8. Porast prihoda u lokalnoj zajednici od sportskog ribolovnog turizma kroz direktne i indirektne usluge
9. Porast zadovoljstva posjetitelja

Uspješna implementacija projekta bit će vidljiva u: broju novih ulaganja u turističke sadržaje, broju novo stvorenih oblika turističke ponude, broju posjetitelja i prihoda, broju zaposlenih i samozaposlenih u turizmu, povećanju interesa za druge turističke proizvode u regiji i dr.
Glavne aktivnosti: Čišćenje i uređenje rijeka, Dodatno poribljavanje očišćenih rijeka sa pastrvom
Vrijednost projekta (€): 15.000,00
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Prethodno iskustvo: Nema prethodnog iskustva. Partner je Razvojna agencija Karlovačke županije Karla d.o.o.