Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Selektivno prikupljanje i reciklaža otpada
Datum upisa: 2013-01-23 11:06:15
Organizacija: JP VODOKOM doo Kakanj
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Imamović Sead
Adresa: Alije Izetbegovića 51
E-mail: [email protected]
Telefon: 032557950
Opis partnera: Potreban nam je partner koji ima istu ili slićnu problematiku prikupljanja i deponovanja otpada.
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša
Opis projekta: Realizacija ovog projekta je veoma važna za općinu Kakanj. Naime do kraja 2013. godine je plan da se postojeća gradska deponija "Bare" zatvori i sanira, a da se otpad iz Kaknja odvozi i deponuje na Regionalnoj deponiji "Mošćanica". Realizacijom ovog projekta izvršila bi se nabavka specijalnih kontejnera za selektivno prikupljanje otpada kao i opremanje reciklažne stanice na području gradske deponije "Bare" Kakanj. Sav otpad koji nije moguće reciklirati odvozio bi se i deponovao na RD "Mošćanica", a reciklirani otpad bi se prodavao kao sirovina.
Glavne aktivnosti: Nabavka specijalnih kontejnera za selektivno prikupljanje otpada, nabavka i opremanje reciklažne stanice, nabavka specijalnih vozila ćime bi se stekli uvjeti za selektivno prikupljanje i reciklažu otpada.
Vrijednost projekta (€): 1.500.000, 00
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Prethodno iskustvo: