Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Izgradnja poslovnog inkubatora u zgradi stare OŠ "15. april" Doboj, Općina Kakanj
Datum upisa: 2013-01-23 08:38:30
Organizacija: Općina Kakanj
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Mirha Kulović
Adresa: Alije Izetbegovića 123
E-mail: [email protected]
Telefon: 032 771 822
Opis partnera: Partner kojeg tražimo trebao bi da ima slične ciljeve našim, uspostavljanje poslovnog inkubatora sa ciljem razvoja malih i srednjih preduzeća i otvaranje novih radnih mjesta.
Prioritet 1: Mjera 1.2: Promoviranje poduzetništva/preduzetništva
Prioritet 2:
Opis projekta: Rekonstrukcijom i adaptacijom starog školskog objekta dobio bi se prostor za novu namjenu u površini od 546,00m2. Projekat podrazumijeva da se izvrši rekonstrukcija i adaptacija školskog objekta i u tom prostoru da se omogući uspostava poslovnog inkubatora (odvojeni prostori za firme pojedinačno i zajedničke prostorije koje bi koristili svi korisnici).
Glavne aktivnosti: Izrada glavnog projekta, priprema tehničke dokumentacije, izvođenje radova na objektu i vanjskom uređenju, nabavka opreme za zajedničke prostorije, uspostava poslovnog inkubatora.
Vrijednost projekta (€): 250.000,00
Trajanje projekta: 18 mjeseci
Prethodno iskustvo: Općina je u ranijem periodu realizovala projekte u okviru GAP-a (Ambulante Tičići i Doboj, Most Krševac, proširenje sistema daljinskog grijanja, rekonstrukciju puta Gora), zatim izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju puteva u okviru realizacije programa Vlade FBiH, direkcije za puteve i Vlade ZE-DO kantona, te hidrotehničke objekte u okviru Planova Agencije za VP Save i Ministarstva za poljoprivredu ZE-DO kantona.