Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Praksa ''Zelenog ureda'' u Općni Kakanj
Datum upisa: 2013-01-23 08:35:20
Organizacija: Općina Kakanj
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Saida Berbić
Adresa: Alija Izetbegović 123 Kakanj
E-mail: [email protected]
Telefon: 032 771 821
Opis partnera: Zaintertesovani organe uprave, javna preduzeća ili ustanove, koji imaju iskustva u provođenju aktivnosti na povećanju energetske efikasnosti u svojim sredinama, kao i koji imaju iskustva sa IPA projektima
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša
Opis projekta: Prenošenje znanja i iskustava pri uvođenju sistemskog upravljanja energijom u Općini Kakan.Općina Kakanj se opredjelila za uvođenje prakse ''zelenog ureda'' u cilju postizanja sljedećeg:
1.nižih troškova energije,
2.manje otpada,
3.manje stakleničkih plinova, manje zagađenja i
4.povećanja pozitivna atmosfera među korisnicima usluga.
Glavni cilj uspostavljanja ‘’Zelenog ureda’’ je nadzor i povećanje efikasnosti potrošnje svih oblika energije u objektima u vlasništvu općine. Projekta bi se provodio fazno, kao slijedi: Priprema projekta, Uspostava sistemskog upravljanja energijom u Općini, Javna objava politike energetske efikasnosti, Provođenje ocjene energetske efikasnosti svih zgrada u vlasništvu Općine: obdanište, dom zdravlja, zgrada Centra za socijalni rad, sportski objekti, dom kulture, biblioteka, javna rasvjeta, sistem snabdjevanja vodom i odvodnjom, Razvoj i instalacije informacijskog sistema za upravljanje, Otvaranje EE info centara za građane u kojem se mogu dobiti besplatni savjeti, Organizovanje radionica za građane (na kojima bi se obrađivale teme efikasne upotrebe energije i općenito informisanje o energetskoj efikasnosti.)
Glavne aktivnosti: Zaštita životne sredine, održivi razvoj i energetska efikasnost.
Vrijednost projekta (€): 150.000
Trajanje projekta: 12 mjeseci
Prethodno iskustvo: Posjedujemo ljudske i tehničke kapacitete potrebne za implementaciju projekata, na osnovu projekata implementiranih u BiH