Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Uređenje korita rijeka Jošavke i Ukrine
Datum upisa: 2013-01-22 15:34:47
Organizacija: Razvojna agencija opštine Čelinac
Država: Bosnia and Herzegovina
Puno ime: Aleksandar Branković
Adresa: Prvog Krajiškog proleterskog bataljona br 2
E-mail: [email protected]
Telefon: 0038751555317
Opis partnera: Organizacije sa iskustvom u projektima zaštite od poplava
Prioritet 1:
Prioritet 2: Measure 2.1: Protection of nature and environment
Opis projekta: Na području opštine Čelinac 2010. godine desila se velika poplava i došlo je do izlijevanja rijeka (Vrbanje, Jošavke i Ukrine), što se dešavalo i u ranijim godinama, ali ne u tolikom obimu kao 2010. godine. Poslije poplave vršena su uređenja korita rijeka na pojedinim dijelovima. Da bi se spriječilo ili smanjilo izlijevanje rijeka Jošavke i Ukrine iz njihovih korita prilikom obilnijih padavina i priliva veće količine vode neophodno je uređenje korita ovih rijeka.
Glavne aktivnosti: Izbor izvođača radova i izvođenje radova
Vrijednost projekta (€): 150 000 €
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Prethodno iskustvo: