Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Rekonstrukcija prečistača otpadnih voda desne obale rijeke Vrbanje
Datum upisa: 2013-01-22 15:26:04
Organizacija: Razvojna agencija opštine Čelinac
Država: Bosnia and Herzegovina
Puno ime: Aleksandar Branković
Adresa: Prvog Krajiškog proleterskog bataljona br 2
E-mail: [email protected]
Telefon: 0038751555317
Opis partnera: eksperstske organizacije iz oblasti zastite zivotne sredine sa iskustvom u izgradnji i rekonstrukciji prečistača otpadnih voda.
Prioritet 1:
Prioritet 2: Measure 2.1: Protection of nature and environment
Opis projekta: Na desnoj obali rijeke Vrbanje u gradu Čelincu postoji sistem javne kanalizacije koje se direktno odvode u kolektor za prečišćavanje otpadnih voda. Postojeći kolektor trenutno nije u funkciji tako da otpadne vode iz kanalizacione mreže, koje se sabiraju u prečistač nemaju tretman prečišćavanja, već se direktno ispuštaju u rijeku Jošavku na samom ušću u rijeku Vrbanju. Razlog zbog kojeg kolektor nije u funkciji jesu zastarela oprema i veliki troškovi održavanja, a sam kolektor prilikom rada troši veliku količinu električne enegije, što ga u suštini čini poslovno neisplativim.
Rekonstrukcija postojećeg prečistača otpadnih voda ugradnjom novih pogonskih motora koji će imati za rezultat manju potrošnju energije, a time i manje troškove, što će ga učiniti poslovno isplativnim.
Glavne aktivnosti: 1. Izbor izvođača radova za rekonstrukciju prečistača otpadnih voda desne obale rijeke Vrbanje 2. rekonstrukcija prečistača otpadnih voda
Vrijednost projekta (€): 250 000 €
Trajanje projekta: 18 mjeseci
Prethodno iskustvo: