Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Razvoj vjerskog turizma u Kraljevoj Sutjesci
Datum upisa: 2013-01-22 12:11:05
Organizacija: Općina Kakanj
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Zijad Neimarlija
Adresa: Alije Izetbegovića 51 72240 Kakanj
E-mail: [email protected]
Telefon: 032552012
Opis partnera: Tražimo partnere koji bi nam mogli pomoći u unapređenju turištičke ponude radi očuvanja kulturno-historijske baštine i promocije vjerskog turizma kreirajući na taj način zajednički turistički proizvod. Partneri trebaju da imaju slične kulturno-historijske spomenike.
Prioritet 1: Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude
Prioritet 2:
Opis projekta: Vjerski turizam je jedan od najstarijih oblika turizma koji se kao specifični oblik turizma počeo javljati u najranijoj povijesti kada su ljudi zbog obavljanja religijskih obreda posjećivali za to određena mjesta -svetišta i pritom prelazili veće udaljenosti. Budući da se radi o ekonomski vrlo korisnom obliku turizma za pojedinu destinaciju, kroz povijest su takve destinacije redovito postajale središtima vjerskih, trgovačkih, kulturnih i ostalih događanja u pojedinim regijama. Hodočasnicima su u takvim mjestima pruženi različiti infrastrukturni, gastronomski, kulturni i ostali sadržaji, dakle - dolazi do povećanih investicija na pojedinom mjestu.
Neveliko srednjobosansko naselje Kraljeva Sutjeska smješteno je u kotlini kroz koju protječe rječica Trstionica do kojeg se dolazi regionalnim putem Kakanj – Kraljeva Sutjeska. Na samom rubu naselja, u podnožju brda Teševa, smješten je franjevački samostan s crkvom, u naselju se još nalazi jedna od najstarijih džamija u BiH i bosanska kuća iz 18. stoljeća. Vladarski dvor u Kraljevoj Sutjesci zajedno sa kraljevskim gradom Bobovcem izgradio je Stjepan II Kotromanić, a znatno ga je proširio kralj Tvrtko u periodu od 1322-1391.
Spomenici kulture su u posljednjim godinama obnovljeni, otvorena je turistička agencija, pojačani smještajni kapaciteti, a i samo naselje Kraljeva Sutjeska je tako dobilo na svom značaju. Godišnje se u Kraljevoj Sutjesci održavaju manifestacije vjerskog karaktera.
Cilj ovog projekta je stvaranje što kvalitetnijeg ambijenta i ponude stanovnicima i posjetiocima na način da se unaprijedi postojeća infrastruktura i urbana oprema u samom naselju.
Glavne aktivnosti: Unapređenje infrastrukture bi obuhvatalo regulaciju korita rijeke Trstionice, sanaciju mosta, opločavanje slobodnih površina i popratnu hortikulturu, a kad je riječ o urbanoj opremi radi se o postavljanju klupa, nadstrešnica, kioska, ljetnih bašti, korpi za otpatke i slično.
Vrijednost projekta (€): 1.500.000,00
Trajanje projekta: 3 godine
Prethodno iskustvo: