Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Izrada Glavnog izvdbenog projekta transportnog cjevovoda
Datum upisa: 2013-01-22 09:01:54
Organizacija: JP VODOKOM doo Kakanj
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Sead Imamović
Adresa: Alije Izetbegovića 50
E-mail: [email protected]
Telefon: 032557950
Opis partnera: Potreban nam je partner (općina, grad, institucija, preduzeće) koje obavlja istu ili sličnu djelatnost kako bi zajedničkim snagama nastupili pri apliciranju i riješili problem snabdjevanja stanovništva pitkom vodom.
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.2: Poboljšanje pristupa uslugama u lokalnoj zajednici u pograničnom području
Opis projekta: Vodozahvat Bukovica je primarno izvorište u vodosnabdjevanju stanovništva općine Kakanj te učestvuje sa oko 80 % ukupne proizvedene vode u vodovodnom sistemu općine Kakanj. Time je znaćaj ovog cjevovoda veliki. DUžina cjevovoda je 3.000 metara i izgrađen je od nekvalitetnih PVC cijevi što prouzrokuje česta puknuća i velike troškove održavanja sistema.
Glavne aktivnosti: Izrada projektnog zadatka, zatim postupak javnih nabavki za prikupljanje i odabir najpovoljnijeg ponuđača za izradu Glavnog izvedbenog projekta transportnog cjevovoda.
Vrijednost projekta (€): 30.000, 00
Trajanje projekta: 10 mjeseci
Prethodno iskustvo: Javno preduzeće "VODOKOM" d.o.o. Kakanj ima dugogodišnje iskustvo u izgradnji kanalizacionih i vodovodnih sistema.