Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: PROSIRENJE SISTEMA DALJINSKOG GRIJANJA
Datum upisa: 2013-01-21 14:35:44
Organizacija: JP Grijanje Kakanj
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Alajbegovic Kasim
Adresa: A. Izetbegovica 51 72240 Kakanj
E-mail: [email protected]
Telefon: 032 554 838
Opis partnera: Razvojne agencije, općina, općinske sluzbe, Fond za zastitu okolisa
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša
Opis projekta: Kontinuirano mjerenje kvaliteta zraka na više lokacija na području općine Kakanj ukazuje na prekomjernu zagađenost zraka.Elaborat pod nazivom 'Analiza zdravstvenog stanja stanovništva, higijenskih prilika, zdravstvene djelatnosti na području općine Kakanj u periodu 1996-2005' je pokazao da značajan broj pacijenata ima oboljenja pluća i disajnih organa koje mogu biti posljedica zagađenja zraka. ''Studija o kvalitetu zraka u Kaknju'' (Ceteor 2006.) je također ukazala na ozbiljno narušavanje kvaliteta zraka i identifikovala kućna ložišta kao najveći izvor zagađivanja zraka na području općine Kakanj. Ovom studijom se preporučuje proširenje postojeće mreže daljinskog grijanja čime bi se eliminisale male kotlovnice.Proširenje sistema daljinskog grijanja eliminisale bi se brojne mini kotlovnice u prigradskim naseljima čime bi što bi imalo značajan uticaj na kvalitet zraka.
Glavne aktivnosti: Izrada glavnih projekata, Procedure javnih nabavki, izvođenje radova na izgradnjii sistema daljinskog grijanja
Vrijednost projekta (€): 45 000 000
Trajanje projekta: 48 mjeseci
Prethodno iskustvo: