Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Malo inovacije - puno zabave
Datum upisa: 2013-01-21 09:57:22
Organizacija: Grad Petrinja
Država: Hrvatska
Puno ime: Siniša Bukal
Adresa: Turkulinova 39 a, 44250 Petrinja
E-mail: [email protected]
Telefon: 385044815058
Opis partnera: Tražimo partnera koji bi sudjelovao u turističkom projektu prekogranične suradnje, organiziran kao lokalna uprava ili razvojna agencija na području od Kozare do Cazinske krajine
Prioritet 1: Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude
Prioritet 2:
Opis projekta: Nositelj projekta Malo inovacije - puno zabave (Little inovation more entertainment - LIME) bio bi Grad Petrinja, partner Turistička zajednica Petrinje. Projekt je prijavljen na natječaj prekogranična suradnja Hrvatska BIH u 2011.godini, ali je odbijen. Planira se ponovna prijava projekta uz doradu projektnih aktivnosti.
Glavne aktivnosti: uređene pješačko biciklističke staze, izgrađeno multifunkcionalno igralište, obnova lipa u parku, uređenje nasipa i promocija
Vrijednost projekta (€): 434.688,07
Trajanje projekta: 12
Prethodno iskustvo: Grad Petrinja , vodeći partner, ima iskustvo u pripremi i provedbi projekata EU.