Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Zaštita pitomog kestena
Datum upisa: 2013-01-21 09:38:14
Organizacija: Petrinjska razvojna agencija
Država: Hrvatska
Puno ime: Siniša Bukal
Adresa: Artura Turkulina 39a
E-mail: [email protected]
Telefon: 385044815058
Opis partnera: organizacija, JLS ili udruga ZAINTERESIRANA ZA ZAŠTITU PITOMOG KESTENA U PREKOGRANIČNOM PODRUČJU
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša
Opis projekta: Najveći bazen pitomog kestena u Europi nalazi se u području od Kozare do Cazinske krajine u BiH, odnosno od Zapadne Slavonije do Korduna u RH. Ne postoje karte ni podaci o točnoj površini šuma, a problem je i rak kore pitomog kestena. Projektom bi se nastojala stvoriti karta kompletnog bazena te dijagnosticirati i predvodjeti terapiju za sanaciju šteta od raka kore.
Glavne aktivnosti: EDUKACIJA STUDENATA, zaštita pitomog kestena, promocija kestena kao nutricionističkog proizvoda,
Vrijednost projekta (€): 5000.000,00€
Trajanje projekta: 18 mjeseci
Prethodno iskustvo: suradnik IPA4.1.2.1.1.03.02.c01
priprema projekta Europeaid/129021/M/ACT/HR
Partner IPA 4.1.1.1.04.01.c04