Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: PARK ŠUMA "BARE"
Datum upisa: 2013-01-21 09:36:18
Organizacija: Općina Kakanj
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Zijad Neimarlija
Adresa: Alije Izetbegovića 51 72240 Kakanj
E-mail: [email protected]
Telefon: 032552012
Opis partnera: Naš partner treba da ima iskustva u razvoju eko parkova - izletišta, posebno u općinama u kojima je razvijena industrija,a koje posjeduju i ostala prirodna bogatstva i imaju mogućnost iskorištavanja istih u svrhu poboljšanja kvalitete življenja. To mogu biti institucije lokalne vlasti, turističke zajednice, razvojne agencije, nevladine organizacije, institucije kulture i sl.
Prioritet 1: Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša
Opis projekta: Općina Kakanj je jedna od industrijski najrazvijenijih općina, i danas na teritoriji općine Kakanj postoji značajna industrijska i privredna infrastruktura, što determinira glavne smjernice razvoja ove općine i u budućnosti. Dominantne privredne aktivnosti su primarna proizvodnja uglja, cementa, metaloprerade, električne energije i drveta, zatim građevinarstvo, proizvodnja spužve, madraca, posteljine, trgovina na veliko i malo, proizvodnja rezane građe, plastične i drvene stolarije. Rudarstvo, odnosno eksploatacija ležišta mrkog uglja kao i proizvodnja električne energije su okosnica razvoja općine Kakanj.

Pored rudnog bogatstva, šumska vegetacija predstavlja najvažniji i nesumnjivo najrasprostranjeniji prirodni resurs na području općine Kakanj.
U zadnjih dvadesetak godina pošumljeno je 174,5 ha goleti, tako da je općina Kakanj dobila park šumu kao nedjeljivu urbanu cjelinu koja bi praktično činila pluća grada, te omogućila da ljudi u neposrednoj gradskoj sredini mogu da uživaju u prirodi.
Cilj našeg projekta je izgradnja i uređenje PARK ŠUME "BARE" na gore opisanom pošumljenom lokalitetu što podrazumijeva izgradnju i uređenje: šumskog puta, parking prostora, biciklističkih, pješačkih i trim staza, igrališta, urbanog mobilijara, arboretuma u edukativne svrhe i ostalo.
Glavne aktivnosti: Izgradnja i uređenje PARK ŠUME "BARE"
Vrijednost projekta (€): 450.000,00
Trajanje projekta: 2 godine
Prethodno iskustvo: Općina Kakanj je u prethodnom periodu implementirala više projekata u svrhu zaštite prirode i okoliša.