Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Preventivno djelovanje zaštite šuma od požara sa posebnim aspektom na privatne vlasnike šuma
Datum upisa: 2013-01-18 19:43:54
Organizacija: UPŠ Naša Šuma
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Duško Topić
Adresa: Romanijska 1E, 78000, Banja Luka
E-mail: [email protected]
Telefon: 00387 65 518 398
Opis partnera: Udruženja privatnih vlasnika šuma ili organizacije koje se bave zaštitom prirode i okoline, takođe mogu doći u obzir i drugi projekti
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša
Opis projekta: Preventivno djelovanje sprečavanja nastanka šumskih požara kroz informisanje i edukaciju ruralnog stanovništva (privatnih vlasnika šuma) pogranično područje Hercegovine i Dalmacije.
- Edukacija kroz radionice, brošure, letci, bilbordi i sl.
Glavne aktivnosti: Izrada promotivnog materijala, edukacija, povezivanje šumovlasnika edukacija,
Vrijednost projekta (€): 100000
Trajanje projekta: 1 godia
Prethodno iskustvo: Rada na više istih ili sličnih projekata, detalnije na www.nasasuma.com