Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Zaštita spomenika nepokretnog kulturnog naslijeđa i njihovo uvrštavanje u turističku ponudu
Datum upisa: 2013-01-18 15:08:56
Organizacija: Zavičajni muzej Travnik
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Fatima Maslić
Adresa: Mehmed-paše Kukavice 1
E-mail: [email protected]
Telefon: +38730518140
Opis partnera: Kulturna institucija, turistička organizacija, NVO koja djeluje u oblasti zaštite i prezentacije kulturnog i prirodnog naslijeđa.
Prioritet 1: Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude
Prioritet 2:
Opis projekta: Cilj projekta je identifikacija i evidentiranje nepokretnih spomenika kulture iz vremena rimske dominacije i srednjeg vijeka na prostoru današnje središnje Bosne u okviru formirane baze podataka, njihovo mapiranje i integracija u turističku ponudu. Uspostavljanje ove baze podataka je korak ka implementiranju sistemskih mjera potrebnih za sprovođenje pravne i fizičke zaštite kulturnog naslijeđa na lokalnoj razini. Cilj je da se na jednom mjestu objedini i digitalizira sva postojeća građa koja se odnosi na objekte, da se izrade prigodni vodiči i prospekti koji bi edukovali kako lokalno stanovništvo, tako i širu javnost i probudili svijest o njihovoj zaštiti.
Praksa je pokazala da upravo nepostojanje preciznog uvida u brojčano stanje spomenika, kategorizaciju i pojedinačno fizičko stanje na prostoru općine kao i nepostojanje pravne zaštite svakog pojedinačnog kulturnog dobra, onemogućava poduzimanje adekvatnih mjera i aktivnosti na sprovođenju zaštite i očuvanja kulturnog naslijeđa
Ovaj projekat obuhvata prvenstveno ostatke naselja (rimske villae), ostatke sakralnih objekata (bazilike i grobnice), kao i dio rimskog puta koji je vodio iz antičke Salone (Splita) preko zapadne i središnje Bosne u pravcu Argentariae (Srebrenice) i srednjovjekovne utvrde i nekropole sa stećcima čije lokacije u većini slučajeva prate ovaj put.
Drugi cilj projekta je uređenje prostora i prilaznih puteva oko par odabranih spomenika kulture, izrada promotivnog materijala i njihovo uvrštavanje u turističku ponudu.
Treći cilj projekta je edukacija stanovništva, posebno podizanje svijesti pojedinaca na čijem posjedu ili u neposrednoj blizini se nalazi kulturno dobro, a koji zbog nedovoljne educiranosti i nedostatka interesa imaju indiferentan odnos prema kulturnom naslijeđu.
Glavne aktivnosti: Utvrđivanje kriterija valorizacije, donošenje Pravilnika o kategorizaciji uz korištenje konsultantskih usluga eksperata iz Zavoda za zaštitu spomenika Federacije BiH, nabavka obrasca za elektronsko unošenje podataka, obilazak terena i snimanje stanja, mapiranje, obrada podataka i uspostavljanje registra nepokretnih spomenika, uređenje prostora i prilaznih staza, postavljanje turističke signalizacije i informativnih tabli, izrada promotivnog materijala, priprema kampanje za edukaciju lokalnog stanovništva i njena implementacija u mjesnim zajednicama i prigradskim školama.
Vrijednost projekta (€): -
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Prethodno iskustvo: - „Informativno-edukativni turistički centar u tvrđavi Stari Grad u Travniku“, Finansirala Delegacija Evropske komisije u BiH u sklopu EURED programa EU, 2005.
- „Obnova vanjskih zidina travničke tvrđave“, GAP projekat, 2006.
- „Tragovima Bosanskog Kraljevstva“, Fondacija Mozaik i Evropska unija, 2010.