Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Speleološki park Crnopac
Datum upisa: 2013-01-18 13:27:11
Organizacija: Zadarska županija
Država: Hrvatska
Puno ime: Davor Lonić
Adresa: Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, Hrvatska
E-mail: [email protected]
Telefon: 00385 23 350337
Opis partnera: Speleološko društvo, park prirode, nacionalni park, općina, grad, kanton, planinarsko društvo, ustanove za zaštićene dijelove prirode,..
Prioritet 1: Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude, Mjera 1.2: Promoviranje poduzetništva/preduzetništva
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša
Opis projekta: Područje jugoistočnog Velebita, odnosno područje masiva Crnopca, kao i područje koje se direktno naslanja na Crnopac, a radi se o Gračačkom polju i kanjonu rijeke Zrmanje i Krupe, prepoznato je kao prostor koji ispunjava sve kriterije potrebne da ga se svrsta u kontekst zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja i kao takvo pokazalo se prikladnim za provedbu samog projekta
Osnovna vrijednost Crnopca i njegovog šireg područja, u okvirima europskog i svjetskog okruženja, ponajviše se ogleda u krškom reljefu i krškom podzemlju te njegovim osnovnim karakteristikama:
- geomorfološkim (specifični krški reljef, kukovi, vrtače, grebeni, škrape, kamenice, jame, špilje, potopljene izvor špilje)
- faunističkim (endemske vrste)

- hidrološkim (vodno bogatstvo)

Uz spomenute vrijednosti te uz svima znane Cerovačke špilje te kanjone Zrmanje i Krupe koji obiluju bogatstvom vode, potrebno je naglasiti i manje poznate, a relevantne činjenice koje ovo područje čine svjetski vrijednim područjem:
- Radi se o području s iznimno gustom koncentracijom speleoloških objekata (dosada 250 istraženih jama i špilja) rasprostranjenih na relativno malom području (30 km2).

- Na Crnopcu se nalazi najdulji speleološki sustav na dinarkom kršu, sustav Kita Gačešina – Draženova puhaljka čija duljina kanala danas prelazi 23 kilometara (dubina -737 m, što trenutno sustav svrstava na 6 mjesto po dubini u Hrvatskoj), a prema trenutnim istraživačkim potencijalima zasigurno će u narednih nekoliko godina uvelike povećati svoju duljinu.
- Na Crnopcu se nalazi volumenom špiljskih kanala najveći istraženi speleološki objekt u Hrvatskoj Jama Munižaba s 1,8 miliona kubnih metara koja čini svjetski važan lokalitet prepoznatljiv po svojim iznimnim dimenzijama, endemskim vrstama faune i paleontološkim vrijednostima (kozorog). U sličnu kategoriju velikih špilja i jama spada i jama Burinka, koja se također nalazi na Crnopcu s dimenzijama od 1,1 milion kubnih metara.
- Na području Crnopca nalazi se jedan od najdubljih jama na području JU PP Velebit pod nazivom M. labudova čija je trenutna dubina – 680 metara (što trenutno jamu svrstava na 6 mjesto po dubini u Hrvatskoj), a prema trenutnim istraživačkim saznanjima pruža dalje, a jama je poznata kao locus tipicus za endemsku vrstu špiljskog kornjaša, te je bogata aktivnim vodenim tokovima.
- Podzemlje Crnopca obiluje endemskim rijetkim i egzotičnim životinjskim vrstama. Crnopac je tijekom 2010. godine postao „vruća točka“ bioraznolikosti špiljske faune u svjetskim razmjerima, a istraživanja kontinuirano donose nove spoznaje o špiljskoj fauni.
- Zbog dominantno karbonatne građe ovog dijela Velebita, vode teku podzemno kroz masiv Crnopca generalnim smjerom prema jugu. Podzemne vode prihranjuju se ponornicama iz krških polja (Gračačko polje) i oborinskom vodom koja sa okršenog masiva Crnopca kroz procjepe u stijenama dospijeva u podzemlje. Na površini se ove vode pojavljuju na izdašnim i atraktivnim vrelima na desnoj obali Zrmanje, Krupe i Krnjeze.
Glavne aktivnosti: više potprojekata Radom na brendiranju prostora i proizvoda, specijaliziranoj turističkoj infrastrukturi unutar i izvan granica Parka, razvijanjem ponude kroz ciljane sadržaje unutar parka i širokih popratnih sadržaja i ponuda izvan njegovih granica i dr. samo su dodane mogućnosti i vrijednosti cijelog područja SPARC.
Vrijednost projekta (€): 500.000 - 2.000.000
Trajanje projekta: više potprojekata - više godina
Prethodno iskustvo: Interreg, Phare, IPA CBC HR-BiH, IPA CBC Adriatic, IPA IV, nositelj i partner