Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Ethno for Tourism
Datum upisa: 2013-01-17 17:24:33
Organizacija: Turistička organizacija grada Banja Luka
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Mladen Šukalo
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 87
E-mail: [email protected]
Telefon: +387 66 803 394
Opis partnera: Naš partner treba da ima iskustva u ruralnom razvoju, posebno u dijelu koji se odnosi na kulturno nasljeđe i njegovu funkcionalnu ulogu u turizmu i privredi uopšte. To mogu biti turističke zajednice, razvojne agencije, nevladine organizacije, institucije kulture ili institucije lokalne vlasti.
Prioritet 1: Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude, Mjera 1.2: Promoviranje poduzetništva/preduzetništva
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša, Mjera 2.2: Poboljšanje pristupa uslugama u lokalnoj zajednici u pograničnom području
Opis projekta: Projekat ima za cilj da, na prekograničnom području, kroz razvoj ruralnog turizma i zajedničke turističke ponude doprinese održivom razvoju lokalnih zajednica uz očuvanje lokalne tradicije, kulture i životne sredine. Projekat obuhvata nekoliko uzajamno povezanih djelatnosti kao što su poljopriveda, nematerijalno kulgurno nasljeđa, tj. etnoglogija i stari zanati, kao i mala i srednja preduzeća, zaštita životne sredine i turizam koje samo sinergijom i koordinacijom mogu omogućiti održivost projekta. Tako će rezultati etnološkog istraživanja ciljanih područja omogućiti ulazne parametre za ostale aktivnosti i razvoj ruralnog područja na bazi authtonih identiteta i vrijednosti. Edukacija i obuke će ciljanoj grupi pružiti nova saznanja kako bi lakše sagledali mogućnosti, razvili vještine i mobilisati svoje kapacitete za preduzetničke aktivnosti i ostvarenje dodatnih prihoda. Elementima marketing miksa i komparativnim prednostima uspostavićemo osnovu za prepoznatljivost projektnog područja kao kulturne i turističke destinacije sa specifičnom ponudom na prostorima zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope. Unapređena infrastruktura će omogućiti komercijalizaciju i plasman lokalne kulture putem animacija i usluga. Poslovno savjetovanje će razviti preduzetničke ideje i unaprijediti kvalitet i kvantitet proizvoda i usluga.
Glavne aktivnosti: Projekat definiše nekoliko radnih paketa kao što su: Politika, statusna pitanja i osiguranje kvaliteta; Istraživanje i očuvanje etnoloških vrijednosti; Edukacija i treninzi; Marketing; Pomoć preduzetništvu
Vrijednost projekta (€): 505748,51
Trajanje projekta: 22 mjeseca
Prethodno iskustvo: Realizovali smo više projekata na ruralnom području grada Banja Luka kao što su "Promocija održivog razvoja Kozare", "Kozarski etno", "Seoski turizam Banjaluke", Vrbas Adventure Resort" te učestvovali u organizaciji mnogobrojnih događaja poput Svjetskog rafting prvenstva, Kozara etno festivala i manifestacije Ljeto na Vrbasu.